Vad tycker väljarna?

Januari 2024

Bästa parti i politiska sakfrågor januari 2024

Kommentar

S sakfrågeägarskap i lag och ordning var kortvarig. Nu är det SD som anses ha bäst politik. Även M har gått fram lite, men att SD tar det från S betyder nog snarare att det S gjorde en stund har fallit bort, och det grova våldet som rapporteras om dagligen inte ser ut att gå ned-Det krävs lösningar som inte regeringen levererar, väljaren lutar mer mot hårdare tag som SD associeras med än den kanske lite mer mångfacetterade bilden som S gick fram på. Dock kvarstår problemet för regeringspartierna, att det endast är M i regeringen som äger några frågor alls av topp 10 viktigaste sakfrågorna. Att sakfrågor främst kretsar kring de tre stora, och S dominerar sakfrågeägarskapet är ett problem för att vinna väljare. Försvarsfrågan som inte gått fram i folkets ögon som en viktig fråga, i alla fall ännu, ägs av M precis som tidigare. Men efter Folk och försvar gick försvarsfrågan upp från en 12:e plats till att hamna på topp 10. På så sätt går M lite framåt i väljarnas ögon. Men utmaningen än så länge ur ett politiskt sakfrågeägarskap är att politik och militär säger att medborgaren skall vara beredd. Fokus på en ökad sårbarhet och inte att beredskapen blir starkare. Så det blir en reell hotfråga och ytterligare en risk utöver alla andra för medborgaren. Alltså risken för krig hamnar på individens lista tillsammans med sämre ekonomi, höga räntor, pandemi, oro för grova brott. Inte att det är en fråga som politik och militär har bättre kontroll över. Natoansökan gjorda att frågan sjönk i viktighet. Och att ÖB nu säger att medborgaren måste vara beredd att rycka in, och Statsministern säger att det är en del av medborgarskapet. Ytterligare krav, men vad levererar staten FÖR medborgaren? Listan kan upplevas bli kortare och kortare. För att vinna ett sakfrågeägarskap för förtroendevalda i en representativ demokrati måste frågor hanteras, inte bara informeras om att de inte kan hanteras av den statsapparat som partierna fått ansvar att förvalta på medborgarnas mandat.

S tappar också i skolfrågan, det är en statistiskt säkerställd nedgång på 8 procentenheter jämfört med november. Men inget annat parti tar dess plats som bäst. Vilket är anmärkningsvärt. Skolan upplevs vara ohanterad av de politiska partierna. Den näst viktigaste politiska sakfrågan av väljarna. I och för sig var det precis som kring lag och ordning en lite högre topp i november för S, och det kanske kan förklaras av jul och nyår då det mer varit fokus på händelser och inte så mycket kommentarer från politikerna som kanske också firat jul och nyår. Men även det en påminnelse om att sakfrågeägarskapet är volatilt och kan försvinna om man inte upprätthåller sin position i väljarnas ögon. En anledning till varför väljarrörligheten är så hög som den är och med det snabba ombytliga nyhetsfokus som är riskerar samhällsfrågor komma i skymundan. Som t.ex. skolan då där S hade en topp innan jul.

Utöver lag och ordning och skolfrågan är det små förändringar jämfört med föregående undersökning i november 2023.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Ladda ner rapporten här: Bästa parti i politiska sakfrågor januari 2024

Sammanfattning av resultat

Jämfört med den senaste mätningen från november 2023 är det samma fyra frågor som kvar i topp: sjukvården, skola och utbildning, lag och ordning samt invandring/integration.

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna föra bäst politik i flest antal frågor. Mer specifikt, fyra stycken: sjukvården, skola och utbildning, landets ekonomi samt äldreomsorg. Sverigedemokraterna äger två frågor: lag och ordning och invandring/integration. Likaså Miljöpartiet: klimatet samt miljön. Och även Moderaterna: energipolitik samt försvaret. Resterande partier äger ingen sakpolitisk fråga.

I svenskarnas viktigaste sakpolitiska fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (24%) föra bäst politik. Vänsterpartiet (10%) och Kristdemokraterna (10%) anses föra näst bäst politik i frågan. Dock skiljer det 14 procentenheter mellan de två partierna och Socialdemokraterna. Socialdemokraterna (19%) ”äger” även den näst viktigaste frågan, frågan om skola och utbildning, medan Liberalerna (16%) anses föra näst bäst politik i frågan. Sverigedemokraterna äger den tredje viktigaste frågan, frågan om lag och ordning, då 24% anser att de för den bästa politiken. Socialdemokraterna (21%) anses föra näst bäst politik i frågan.

Socialdemokraterna kan även i denna mätning påstås vara vinnare av det politiska sakfrågeägarskapet. Partiet anses föra bäst politik i fyra av de tio viktigaste frågorna och näst bäst politik i fem frågor. Miljöpartiet anses äga två och vara näst bäst i två; Sverigedemokraterna anses äga två och vara näst bäst i en; Moderaterna anses äga två och vara näst bäst i två; Liberalerna anses vara näst bäst i en; Kristdemokraterna anses vara näst bäst i en; Vänsterpartiet anses vara näst bäst i en; och Centerpartiet anses varken äga eller vara näst bäst i någon fråga.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 5–9 januari 2024 i åldersgruppen 18–84 år mot ett slumpmässigt individurval av svenska folket. Undersökningen ger därför en god bild av vad svenska folket i undersökt åldersgrupp tycker i frågan. Ett slumpmässigt urval av befolkningen innebär att vi kan ange felmarginaler och statistiskt säkerställda förändringar. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus. Antal intervjuer för denna undersökning är 1016. Frågan som ställdes var: ”Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?”.

Ladda ner rapporten här: Bästa parti i politiska sakfrågor januari 2024

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: