Vad tycker väljarna?

April 2022

Bästa parti i politiska sakfrågor april 2022

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Novus Rapport Bästa parti 2022 April

Uppdaterad april 2022

Novus undersöker återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen visar bästa parti i de tio frågor som väljarna anser vara mest viktiga.

Undersökningen är genomförd 7 – 11 april 2022 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1018 personer har svarat på undersökningen av 1700 kontaktade personer. Deltagarfrekvensen var därmed 62 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Kommentar

Precis som föregående månad anses S vara bäst på 5 frågor M på två, och de delar sedan på försvarsfrågan. Det är intressant att M och S delar på sakfrågeägarskap kring försvarsfrågan, trots att S lett satsningen på försvaret så är M kvar i toppen de också. Så tilltron till M i de frågorna har inte mattats av även om förtroendet för S har ökat. Orsaken till att S inte ökat mer i förtroende är för att deras egna sympatisörer i högre grad är tveksamma till vilket parti som är bäst. Nästan var tredje S sympatisör vet inte. Nästan dubbelt så många osäkra om bland M:s sympatisörer. Men S sympatisörer anser också i lägre grad att försvarsfrågan är den viktigaste frågan än de som sympatiserar med M, vilket kan förklara den högre osäkerheten (se Novus rapport viktigaste politiska frågan April 2022). Försvarsfrågan är något som nyligen kom in i S väljarens medvetande på grund av kriget i Ukraina, bland M:s sympatisörer har den funnits med på radarn sedan tidigare. Även andra partier, tex SD:s sympatisörer har haft den ganska högt i viktighet redan tidigare. Bland SD:s väljare anser 27% att M har den bästa politiken inom försvarsfrågan. 4 %  anser att det är S och 43 % att det är SD. Bland M:S sympatisörer är det 75 % som anser att det är M.  

Se tabell på sid 4 i rapporten som kan laddas ned här: Novus Rapport Bästa parti 2022 April

Jämfört med föregående månad är det mesta detsamma. Förutom ett par förändringar. M fram i lag och ordning, och S tappar och är nu på en tredjeplats i den frågan. M etta och SD tvåa. I landets ekonomi ökar också förtroendet för M, och M ligger nu endast en procentenhet bakom S. M ökar också lite i det sammantagna sakfrågeägarskapet och S tappar. Precis som vi såg i väljarbarometern för april, så planade S ut och M ökade lite. Men S är fortsatt den som dominerar både i väljarstöd och anses vara bäst på flest politiska sakfrågor.

 

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Sammanfattning

Sjukvården ligger fortsatt i topp, följt av lag och ordning och skola och utbildning. Invandring/integration ligger på en fjärdeplats och försvaret har nu seglat upp på en femteplats. Socialdemokraterna har fem frågor de anses vara bäst inom, Moderaterna två. Moderaterna och Socialdemokraterna delar också på ytterligare en (Försvaret). Sverigedemokraterna och Miljöpartiet äger en fråga var.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i fem frågor, vilka är sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, pensioner, landets ekonomi. Moderaterna anses har bäst politik i två frågor, vilka är lag och ordning, energipolitiken. M och S är också fortsatt på delad förstaplats i försvarsfrågan precis som föregående undersökning i mars 2022. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera, vilka är invandring och integration respektive miljö och klimat.

Om vi kollar på bästa parti nedbrutet på parti i tabell 2 ser vi hur svaren fördelar sig mellan partierna. I svenskarnas viktigaste fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (24%) ha bäst politik följt av Vänsterpartiet (10%) och Kristdemokraterna (10%). I frågan om lag och ordning anses Moderaterna (26%) ha bäst politik och har nu ökat gapet till Sverigedemokraterna (20%) som anses ha näst bäst politik. Inom skolfrågan så anses Socialdemokraterna (22%) ha bäst politik och Moderaterna ha näst bäst politik (13%) – ett gap på 9 procentenheter. Socialdemokraterna fortsätter att leda i det sammanlagda sakfrågeägarskapet även om de backar något jämfört med mars 2022. Moderaterna har legat relativt under 2022 och även Sverigedemokraterna. Man kan se en trend av att Vänsterpartiet successivt har tappat de senaste fyra undersökningarna.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande: Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Totalt sett äger Socialdemokraterna fem av tio av de viktigaste frågorna bland väljarna och i övriga fyra frågor anses de har näst bäst politik i två av dessa. Moderaterna anses har bäst politik i två frågor och näst bäst politik i tre frågor. Moderaterna och Socialdemokraterna ligger också på delad förstaplats när det kommer till försvarsfrågan. Sverigedemokraterna äger invandring- och integrationsfrågan och Miljöpartiet äger miljö- och klimatfrågan.

Kristdemokraterna anses ha näst bäst politik i äldreomsorgen och Sverigedemokraterna näst bäst i frågan om pensionerna – något som Vänsterpartiet tidigare ha ansetts. Vänsterpartiet anses ha näst bäst politik i sjukvårdsfrågan. Varken Centerpartiet eller Liberalerna anses har bäst eller näst bäst politik i någon av de tio viktigaste frågorna bland väljarna.

I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning som svenska folket prioriterar frågorna. För varje sakfråga framgår det vilket parti som svenska folket tycker har bäst politik i frågan och näst bäst politik. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och näst högsta ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (24%) har den bästa politiken, följt av Vänsterpartiet (11%).

Vilket parti de olika partiernas sympatisörer anser är bäst på försvarsfrågan, eftersom den frågan ökade statistiskt säkerställt för andra månaden i rad så är den extra intressant att titta på lite extra. Socialdemokraternas osäkerhet, och att fler av SD:s sympatisörer anser att M har bäst politik kring försvaret är intressant. Blir påtagligt att SD trots att det är det tredje största partiet om det vore val idag ändå har en politik som mer är en motreaktion till samhällsutvecklingen än att vara ett parti med en bredare plattform som deras sympatisörer står bakom. En förklaring till varför SD snarare tappar när det blir nationella kriser som Coronapandemin och nu Ukrainakriget. Men partier med en bredare politisk som framförallt S men även M går fram.

Ladda ned Novus rapport här: Novus Rapport Bästa parti 2022 April

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Se vårt webbinarium: Novus tillförlitlighetsseminarium Där vi presenterar hur man gör en bra undersökning, bortfallets påverkan och varför väljarbarometern inte är det bästa facit, men det finns facit.
 

Medverkande:

Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Mats Knutson, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Television
Fredrik Furtenbach, Inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
Veronica Nelson, Opinionsanalytiker, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Styrelseordförande, Novus.
 
Ni kan också ladda ned rapporten som presenterades här: Novus tilllförlitlighetsseminarium 202202
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: