Vad tycker väljarna?

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor.

Vi sammanställer även årligen hur partiernas väljare ser ut och tänker.

April 2021

Bästa parti i politiska sakfrågor april 2021

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti April 2021 Uppdaterad 18 april 2021 Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Sammanfattning

Vilket parti som har bäst politik i de tio viktigaste frågorna ligger stabilt, inga förändringar sker bland de som äger sakfrågorna. Sjukvården ligger inte så förvånande fortfarande i topp, följt av lag och ordning samt invandring/integration. Socialdemokraterna äger fortfarande flest frågor. Socialdemokraterna ökar något i frågan om äldreomsorg efter att ha tappat mellan november 2020 och februari 2021, det är dock inte en signifikant ökning. Om vi ser på vilket förtroendet som partierna har i de viktigaste politiska frågorna och hur det har förändrats under den här mandatperioden kan vi se att det har skett en rad förändringar sedan hösten 2018. I början av mandatperioden hade Centerpartiet, bland de borgerliga partierna, högst förtroende i miljö -och klimatfrågan. Under mandatperioden har dock Moderaterna fått ett allt större förtroende i frågan. M har numera näst störst förtroende bland alla och därmed gått om C i frågan. C delar nu tredjeplats med S kring vilket parti som har bäst politik inom miljö/klimat. Men även om M ökar så är det hälften så många som anser att M är bäst på miljö/klimat jämfört med Miljöpartiet. En annan förändring är att Liberalerna har tappat i frågan om skola och utbildning, som de i början av mandatperioden ansågs ha näst bäst politik inom, efter Socialdemokraterna. Numera anses Moderaterna ha näst bäst politik även i den frågan. För såväl Liberalerna och Centerpartiet innebär dessa förändringar att de idag inte har någon politisk fråga som de anses ha bäst eller näst bäst politik inom. Novus sammanvägning av sakfrågeägarskap som finns på sistasidan i rapporten ger en bra bild av grunden för väljarstödet. Ju starkare man är i de olika politiska frågorna desto fler sympatisörer får man. Det visar också att S har ett ganska stort försprång framför tvåan M. Vänsterpartiet tappar också tydligt i totalt sakfrågeägarskap, vilket kan tyda på ett svagare stöd i framtida väljarbarometrar. Men SD avviker lite, deras sakfrågeägarskap drivs fortfarande inte bara av att vara bäst på politiska sakfrågor utan mycket av en protest mot de andra partier. Invandringsfrågan är inte heller en fråga som någon annan. Invandringen anses vara viktigast främst genom att begränsa invandringen mer än att få en bättre integration. Sedan kan orsakerna till viljan att begränsa vara lite annorlunda, från att man anser att integrationen inte är bra nog till att man vill stoppa invandringen generellt. Men invandringsfrågan skiljer sig på så sätt mot övriga frågor där man vill utveckla områdena man anser är viktigast i stället för att begränsa.

Resultat

Fråga: Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. De anses ha bäst politik i sex av de tio viktigaste frågorna för väljarna: Sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensioner samt jämställdhet. Moderaterna anses ha bäst politik i två av de tio viktigaste frågorna, i lag och ordning samt landets ekonomi. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera, Sverigedemokraterna i frågan om invandring och integration och Miljöpartiet i frågan om miljö och klimat. Bland de 10 viktigaste frågorna är det bara Miljö/klimat som inte ägs av någon av de tre största partierna idag. S, M & SD. Det sker inga större förändringar jämfört med senaste undersökningen från februari 2021. Socialdemokraterna äger både samma frågor och antal som föregående undersökning och så gör även Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Den största förändringen som sker gäller frågan om äldreomsorg där Socialdemokraterna anses ha bäst politik, det sker en uppgång på 3 procentenheter från 16% februari till 19%, dock är denna uppgång inte signifikant. När det kommer till äldreomsorgen så anser svenskarna att Kristdemokraterna (11%) har näst bäst politik inom området och Vänsterpartiet (9%) samt Sverigedemokraterna (9%) på en delad tredje plats. Moderaterna fortsätter att leda i frågan om landets ekonomi (27%), men Socialdemokraterna (26%) ligger precis efter Moderaterna på den frågan, vilket innebär att det är inom felmarginalen. Moderaterna äger dessutom frågan om lag och ordning där de har etablerat sig som det bärande partiet, Sverigedemokraterna som toppade som bästa parti i februari 2020 i den frågan ligger nu ett år senare en bit efter med 19% som anser att de har bäst politik i frågan. Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan. I tabellen nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågorna som är redovisade i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste. Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti April 2021
Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati. Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti April 2021 Undersökningen är genomförd 1 – 8 april 2021 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel där de undersökta är i åldersgruppen 18–79 år. 1000 personer har svarat på undersökningen av 1786 tillfrågade. Deltagarfrekvensen var alltså 56 procent. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: