Väljarbarometer Arkiv

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

Mars 2009

Väljarbarometer mars 2009

I TV4/Novus Opinion Väljarbarometer för mars 2009 fortsätterframgångarna för alliansregeringen samtidigt som oppositionen gårfortsatt bakåt. Blockskillnaden har halverats sedan februari och ärnu nere på 3,5 procent.

Läs hela Väljarbarometern här.

Jag vill ha Novus nyhetsbrev, min e-post är