Väljarbarometern

Mars 2009

Väljarbarometer mars 2009

I TV4/Novus Opinion Väljarbarometer för mars 2009 fortsätterframgångarna för alliansregeringen samtidigt som oppositionen gårfortsatt bakåt. Blockskillnaden har halverats sedan februari och ärnu nere på 3,5 procent.

Läs hela Väljarbarometern här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: