Väljarbarometern

Juni 2021

Novus/SVT Väljarbarometer juni 2021: Rekordlågt stöd för L

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer juni 2021

Novus/SVT väljarbarometer för juni visar att Kristdemokraternas signifikanta förändring från föregående månad står sig i opinionen, att Liberalerna backar och fortsatt ligger långt under 4-procentspärren och att Miljöpartiet som balanserar på spärren vänder svagt uppåt.

Liberalerna har du det lägsta uppmätta stödet någonsin i Novus väljarbarometrar, 0,1 lägre än föregående bottennotering som var i februari 2019

Novus har för den här undersökningen sökt 9535 personer. Av dessa har 4925 personer svarat per telefon, SMS och post under tiden 3 maj-6 juni 2021. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 5,8%.

Kommentar:

Splittringen bland liberalernas väljare är tydlig. Frågan som har definierat Liberalernas tidigare val att stödja regeringen för att hålla SD borta från makten påverkar så klart de väljare de hade. När man kommer med den nya inriktningen så har det effekter. Liberalerna tappar lika många väljare till C som till M och L har nu ett stöd som är rekordlågt. Självklart inte det man hoppades på när man tog beslutet. Men utifrån väljaropinionen rätt väntat. L äger inga av de viktigaste politiska sakfrågorna. Skolfrågan var man senast bäst på i juni 2018. Men annars har den dominerats av Socialdemokraterna. Nu juni 2021 är L först på tredjeplats efter S och M vad gäller skola och utbildning. Endast 2 procentenheter före SD i den frågan. Förtroendet för Nyamko Sabuni är i botten, endast 7 % av svenskarna har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Sämre än nytillträdda och okända Märta Stenevi (MP).

Partisympatin bygger på förtroende för partiföreträdarna och sedan politiska sakfrågor. Är man så svaga i dessa områden är det väntat att man har ett mycket svags väljarstöd.

Utöver Liberalernas bottennotering är den största väljarrörelsen att Moderaterna tappar väljare till Sverigedemokraterna. Men detta tapp täcks delvis upp av att de vinner väljare från L och soffan.

Sverigedemokraterna är också det parti som ökar mest jämfört med föregående månad genom att vinna väljare nästan uteslutande från M.

Även om inga förändringar är signifikanta jämfört med föregående månad ger det sannolikt en indikation åt vilket håll väljaropinionen kan röra sig under sommaren. Om sommaren blir som tidigare år och våldsbrotten dominerar nyhetsrapporteringen och Covid kommer att bli allt mindre framträdande så kommer vi kanske se rätt stora väljarförändringar efter semestern. VI ser redan nu att sjukvården tappar i politisk viktighet även om den fortfarande ligger på förstaplats. Men M och SD är de partier som äger fråga nummer två, lag och ordning bland väljarna. På tredjeplats ligger Invandringsfrågan där SD är absolut starkast.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer juni 2021

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: