Väljarbarometern

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

Maj 2018

Novus/SVT maj: Moderaterna fortsätter tappa och Sverigedemokraterna ökar

I SVT/Novus väljarbarometer för maj fortsätter Moderaterna att tappa stöd i opinionen samtidigt som Sverigedemokraterna fortsätter öka.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 17 maj 2018

Novus har för den här undersökningen intervjuat 5306 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 16 april – 13 maj 2018. Andelen osäkra väljare är 6,4 procent.  

Deltagarfrekvens: 49,3 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern i maj sökt 10 763 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Novus uppdaterade sin metod i februari, denna väljarbarometern är idag den som genomför och använde absolut flest intervjuer i Sverige. Läs mer om metoduppdateringen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: