Väljarbarometern

Juni 2019

Novus/SVT juni: Begynnande problem för Kristdemokraterna?

SVT/Novus väljarbarometer befäster Socialdemokraternas nedåtgående trend. De två första veckorna av fältperioden var en potentiell toppnotering för KD som vänds till en signifikant nedgång de två sista veckorna, sammantaget leder det till en liten nedgång för KD. Läs mer i rapporten

Alla förändringar som presenteras här är relativ förändring jämfört med föregående undersökning. Är förändringarna statistiskt säkerställda står det utskrivet. I denna undersökning finns inga statistiska signifikanser jämfört med föregående undersökning.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 3644 personer per telefon, SMS och post under tiden 6 maj – 2 juni 2019. Andelen osäkra väljare är 5,8 procent Deltagarfrekvens 52,5 %, totalt har 6979 personer sökts inom relevant urval.

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 63, Liberalerna 15, Centerpartiet 31, Kristdemokraterna 35, Socialdemokraterna 92, Vänsterpartiet 32, Miljöpartiet 19, Sverigedemokraterna 62.

Läs mer i rapporten som kan laddas ned här: Novus Väljarbarometer Juni 2019

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: