Väljarbarometern

Augusti 2019

Novus/SVT aug 2019: SD vinner tillbaka väljare

Novus första väljarbarometer efter sommaren visar på få förändringar, en sommar med relativt lite politik leder till små förändringar i väljaropinionen. Däremot är det värt att nämna Sverigedemokraterna som vänder en negativ trend som pågått sedan toppnoteringen i februari.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer augusti 2019

Novus har för den här undersökningen intervjuat 2660 personer per telefon och SMS under tiden 5 – 25 augusti 2019. Andelen osäkra väljare är 6,0 procent.  Deltagarfrekvens 52 %, totalt har 5115 personer sökts inom relevant urval.

Sverigedemokraterna bryter i augustiundersökningen en nedåtgående trend som pågått sedan februari 2019. SD tar väljare främst från S, M och KD. Uppgången kan vara ett tecken på en ökad oro kring de våldsdåd som skett under sommaren. SD bör vara det parti som vinner väljare på sådana händelser. M och KD har inte lyckats ta oppositionsrollen i dessa frågor bland väljarna. SD har historiskt den position som lockar väljare pga oro och osäkerhet kring nutiden och framtiden.

Med Sverigedemokraternas uppgång är Moderaterna inte längre säkerställt Sveriges näst största parti, något de var i föregående undersökning som publicerades  innan Almedalsveckan. Nu är M och SD lika stora. För att Moderaterna skall återta positionen behöver de stärka sin position som oppositionsledare. Sommaruppehållet har nog gjort att det faller tillbaka mer till den traditionella bilden av partierna som varit den rådande sedan decemberöverenskommelsen 2014.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer augusti 2019

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: