Undersökningsföretagen roll i att säkra en demokrati

Att bra undersökningar ger en god bild av medborgarens åsikt behöver man tyvärr påminna om hela tiden. Det är precis som med allt annat att de dåliga exemplen definierar en hel bransch. Misslyckanden i form av ovetenskapliga undersökningar leder till en misstro mot de vetenskapligt baserade, som de Novus gör. Detta är en negativ spiral där Novus nu är ett av de som starkast arbetar mot trenden. Det är inte bara viktigt i Sverige och kring val. Företag och organisationer måste kunna lita på tillförlitlig fakta och kunskap för att inte förlora pengar och tvingas säga upp personal för att de missar kunden. Där är det helt centralt.

Men mina möten i samband med Gallup Internationals årsmöte där jag också valdes in till deras styrelse och valet i Turkiet påminde mig och en annan dimension som är lätt att glömma i den stabila demokratin Sverige.

Nämligen att opinionsundersökningar av oberoende seriösa undersökningsföretag ofta är ett mått för att säkerställa att det inte är valfusk. Avviker undersökningarna kraftigt från valresultatet är det något oroväckande som skett. Tyvärr har många undersökningsföretag i världen kapat kostnader så hårt att man inte alltid kan säga att så är fallet längre. Hur det ligger till i Turkiet nu vet jag inte, jag känner inte till undersökningsmarknaden tillräckligt bra där för att i dagsläget kunna uttala mig om skillnaden i undersökningsresultat och valresultat. Men det är ytterligare en påminnelse om vikten av tillförlitliga oberoende undersökningar.

Idag är Novus det enda företag i Sverige som driver vikten av tillförlitlighet och är helt oberoende i sitt ägande från politiska eller opinionsbildande intressen, tyvärr måste jag säga.

Men det är en av anledningarna till varför jag valdes in i styrelsen för Gallup International, för att denna typ av drivkraft är helt avgörande för framtiden för undersökningsbranschen globalt. Utan oberoende seriösa undersökningsföretag lämnar världen kunskapssamhället och demokratin blir ett av offren.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: