Novus egna undersökningar

2023-05-02

Svenskarnas syn på EU:s Chat Control 2

Bakgrund

EU föreslår att all kommunikation och lagring på internet skall lagras och kunna läsas för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Det innebär att alla meddelanden du skickar oavsett tjänst. T.ex. all kommunikation på Epost, Facebook, Messenger skall lagras och kan skickas till myndigheter för kontroll om myndigheten ber om det.

Det innebär också att man inte kan skicka krypterade meddelande utan allt skall kunna läsas av myndigheter och internetleverantörer.

Men känner man till detta? Det har varit viss nyhetsrapportering av detta men frågan är om den nått fram. Namnet är ju lätt att missa och vad det faktiskt innebär.

Litar man på att internetleverantören håller informationen säker? Litar man på myndigheterna? Hur långt är man beredd att tumma på sin egen integritet i jakten på brottslingar? Vissa av frågor som borde kanske ställts för längesen, tex om man går med på att offra sin integritet för att lösa brott men som Novus nu börjar dra i lite på grund av EU:s förslag.

Sammanfattning

Svenskarna känner inte till EU förslaget Chat Control, när de blir informerade om den anser endast 13 % av svenskarna att det är ett mycket bra förslag. Novus undersökning visar också att svenskarna inte är beredda att rutinmässigt ge upp sin integritet, bara 6 % har inga problem alls med att myndigheter och internetleverantörer kan se vad man skriver eller sparar för filer. Men man kan delvis tänka sig att ge upp sin integritet för att hjälpa polisen i sin jakt mot kriminella. Dock skall det endast ske i samband med brottsmisstanke. Man litar inte heller på att lagrad information inte kan komma på avvägar och få spridning utan myndighetsbeslut. Så trots att kännedomen är låg är detta inget svenska folket vill ha och undersökningen pekar på att man inte tror eller litar på att rutinmässig lagring av information skall ske. Utan det skall endast ske i samband med brottsmisstanke. När nu nästan all kommunikation för alla svenskar har flyttat in i nätet och teoretiskt kan lagras och indexeras så är det ännu viktigare att myndigheter säkerställer att informationen är säker och inte kan missbrukas utan man faktiskt säkerställer medborgarens integritet och endast kan göra avkall på den integritet om det finns en faktiskt brottsmisstanke.

74 % av svenskarna har inte hört talas om EU förslaget Chat Control, män har mycket högre omfattning än kvinnor hört talas om det, vilket ändå är värt att notera. En sådan könsskillnad kring kunskap om en fråga som berör alla oavsett kön.

EU föreslår att all kommunikation och lagring på internet skall lagras och kunna läsas för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Det innebär att alla meddelanden du skickar oavsett tjänst. T.ex. all kommunikation på Epost, Facebook, Messenger skall lagras och kan skickas till myndigheter för kontroll om myndigheten ber om det.

Det innebär också att du inte kan skicka krypterade meddelande utan allt skall kunna läsas av myndigheter och internetleverantörer.

Var tredje (32%) svensk anser att det är ett mycket dåligt förslag. Endast 13 % anser att det är ett mycket bra förslag efter att de fått en kort sammanfattning av förslaget beskrivet för sig. 51% av svenskarna anser att det är ett mycket eller ganska dåligt förslag och 37 anser att det är mycket eller ganska bra. Så det finns en majoritet mot.

Så förslaget möts helt klart med stor skepsis bland en stor del av svenska folket.

Som hjälp i tolkningen av frågan testade vi ett antal påståenden som man fick ange i vilken omfattning man håller med.

35 % av svenskarna anser att deras integritet är mycket viktigför dem och vill inte att myndigheter och internetleverantörer skall kunna se vad man skriver eller sparar för filer. 72 % anser det helt eller delvis. Så det är ett överväldigande stor majoritet för att man skall få ha sin integritet.

Däremot kan 42 % delvis och 18 % helt tänka sig att ge upp sin integritet för att hjälpa polisen, så man vill inte hindra brottsutredningen och undersökningen visar att man litar på polisen.

Men 56 % instämmer helt i att det endast skall kunna lämnas ut vid brottsmisstanke. Så man vill tydligt inte blint ge upp sin integritet för att polisen skall ha en möjlighet att leta efter information som kan vara kriminellt. Utan det skall föreligga en brottsmisstanke. Vilket väl mer stämmer överens med nuvarande lagstiftning än någon massinsamling av information som sedan kan plockas fram.

Det är också endast 22 % av svenskarna som litar helt på att informationen endast kommer att användas vid myndighetsbeslut. Vilket väl ganska väl sammanfattar osäkerheten som ligger bakom förslag som Chat Control 2.

Torbjörn press

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Ladda ned hela rapporten här: Rapport Novus Chat control 2 20230426

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: