Novus egna undersökningar

2022-03-17

Stora förändringar i NATO-opinionen bland partiernas sympatisörer

Den största skillnaden är inte på totalen utan bland partisympatisörer. S sympatisörerna har tydligt gått från osäkerhet till att det är fler negativa. M har fler gått till JA från Nej och vet ej. Bland SD:s sympatisörer har fler tydligt gått från nej till ja.

Dessa förändringar mellan sympatisörerna gör att det på totalen ger en stabil Nato-opinion. Fortsatt är nästan varannan svensk för ett medlemskap i Nato, nästan var tredje är emot och var fjärde kan inte svara. Jämfört med veckan innan ökar andelen som är emot lite och de som är tveksamma minskar. Men det är relativt små förändringar. Mätperioden var från torsdag den 10:e till onsdag den 16:e så en del av svaren kom efter den kraftigt ökade viljan i Finland att gå med i Nato, men bara en del

Nedbrytning partisympati föregående vecka jämfört med denna:

S sympatisörer har tydligt blivit mer negativt inställda till ett medlemskap från 32 % emot till 42 % emot på en vecka, även V och MP. Men bland M och SD:s sympatisörer är det ännu fler som blivit positiva jämfört med föregående vecka.

Det som dämpar sympatisörer inom S, V och MP:s vilja är garanterat att regeringen är så pass avfärdande, att ett medlemskap inte gynnar svensk säkerhet.

Precis som med andra frågor så vet vi att det politiker och myndigheter säger påverkar opinionen. Frågan kring munskydd, att de inte var bra minskade tydligt svenskarnas tilltro till munskydd. Flyktingfrågan under Syrienkriget blev inte viktigast förrän regeringen agerade och stängde gränsen. Då var frågan bevisligen så pass allvarlig att det var den viktigaste frågan. Bara för att ta några exempel.

Så är det säkert också kring NATO frågan. Om regeringen säger att det inte är bra så påverkar de som litar mest på regeringen. S, V och MP:s sympatisörer till att bli mindre intresserade av att gå med i NATO.

1018 intervjuer genomfördes under perioden 10-16 mars i Novus slumpmässigt rekryterade panel och åsikterna är representativa för svenska folket i åldern 18-79 år.

Torbjörn Sjöström

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: