Novus egna undersökningar

Svenskar om Nato 2022-04-07

Natoopinionen

Det är inga större förändringar i svenskarnas syn på ett Natomedlemskap, 47 % är för ett medlemskap och 28 % är emot. Var fjärde svensk (25%) vet inte. Det är alltså fortsatt nästan varannan svensk som är för ett medlemskap, något som första gången skedde den 3 mars. Det har varit fler för än emot ett medlemskap sedan 25 februari.

Tidsserie över de olika partiernas sympatisörer, uppdelat på Ja, Nej och Vet ej

De mindre partierna är sammanslagna för att antal intervjuer är för få.

Undersökningen är genomförd under perioden: 31 mars-6 april. 1018 intervjuer. Resultatet är åsiktsmässigt representativt för svenskar i åldern 18-79 år.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: