Novus egna undersökningar

Svenskar om Nato 2022-05-05

Natoopinionen

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus nato 20220505

Från att en majoritet var för Nato två veckor i rad minskar nu andelen till att vara precis under varannan. Orsaken till det är att andelen osäkra ökar statistiskt säkerställt till att vara 27 % av svenskarna. Ökningen av vet ej beror främst på att det ökat inom S och SD har andelen som svarar VET EJ på bekostnad av JA Inom S är denna uppgång statistiskt säkerställd. Åldersgruppen som tvekar mer nu jämfört med föregående vecka är främst den äldsta, 65-79 år och främst bland kvinnor i den åldersgruppen.

29% anser att man bör folkomrösta kring ett NATO medlemskap. Framförallt är det dom som är emot att vi går med i NATO som vill ha en folkomröstning. Bland de som inte vill gå med i NATO anser 50% att man bör folkomrösta. Bland de som är för ett NATO medlemskap anser endast 17 % att man borde folkomrösta. Intressant är att de som inte bestämt sig är det endast 29% som anser att det skall vara en folkomröstning och 52 % även där anser att man inte skall folkomrösta om frågan.

Intressant att en majoritet av vet ej-arna inte vill rösta om det tänker jag. De accepterar sannolikt ett svenskt beslut helt enkelt.

Det är också tydligt att JA sidan litar på att det blir ett ja eftersom de inte vill rösta. Men nej vill inte acceptera ett ja och hoppas att en omröstning skall leda till ett nej istället för det jag man tror kan komma.

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus nato 20220505

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1010 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 28 april -3 maj 2022. Deltagarfrekvens 59 %, för att få 1003 svar har vi frågat 1700 personer.

Torbjörn Sjöström

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: