Novus egna undersökningar

Svenskar om Nato 2022-05-11

Majoritet för Nato

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus nato 20220510

Återigen är en majoritet för ett medlemskap i Nato. Uppgången är statistiskt säkerställd jämfört med nedgången förra veckan. Det är nu 53 % som är för ett Natomedlemskap. 23 % är emot och 24 % vet inte.

Andelen som anser att Sverige skall gå med om Finland går med är en klar majoritet med 64 % av svenska folket, det är dock kvar på samma nivå som den varit sedan vi först ställde den frågan 23 mars 2022.

Det är tydligt att diskussionen blir mycket mindre om Finland går med för många. Andelen osäkra är bara 15 % då jämfört med 24 % om vi inte vet om Finland söker samtidigt.

Om Finland går med är det 9 % av de som annars är emot Nato som säger ja. Men störst förändring är det bland de som inte vet. Ett finländskt medlemskap från 39 % av de osäkra att trilla över till ett ja.

Man blir då också mindre påverkade av diskussionerna i Socialdemokraternas inre liv som vi ser påverkat osäkerheten bland S sympatisörer i Sverige.

S sympatisören har gått från 39 % för till 48 % för denna vecka. En signifikant uppgång bland ja sidan inom S. SD har gått from 56 % ja till 62 %. Inom L & C har man gått från 60 % ja till 70 % ja. Men huvudförklaringen för att JA ökar är att S sympatisören nu är mer för. De Natopositiva rösterna inom S har alltså kraftigt slagit igenom bland deras egna väljare, som vi vet lyssnar lyhört på vad S säger.

Vi frågade också om S skulle besluta att gå med i Nato, om man anser att det är ett korrekt beslut. 58 % av svenskarna anser att det är rätt. Intressantast är att bland S sympatisörer är det 63 % som anser att det beslutet skulle vara rätt.

56 % anser att säkerheten skulle öka i Sverige med ett Nato medlemskap. 14 % att säkerheten skulle minska.

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus nato 20220510

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1010 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 4 maj -10 maj 2022. Deltagarfrekvens 60 %, för att få 1002 svar har vi frågat 1670 personer.

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus nato 20220510

Torbjörn Sjöström

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: