Novus egna undersökningar

Ukraina och EU 2022-06-23

Majoritet av Européerna vill se Ukraina i EU

Novus tillsammans med Gallup International:

52 % av medborgarna i EU vill att Ukraina skall bli medlemmar i EU, andelen som är emot är 21 % och 27 % vet inte. I Sverige är stödet ännu högre, 59 % är för, 12 % emot och 29 % vet inte.

Under perioden 7-22 mars 2022 genomförde Novus tillsammans med Gallup International genomförde en undersökning i 24 EU länder där en av frågorna var denna.

Novus har tidigare rapporterat kring delar av denna, men tyckte det var aktuellt att påminna om det folkliga stöd ett Ukrainskt EU medlemskap har. Undersökningen har också nått de ansvariga i EU och det skulle inte förvåna mig om denna undersökning har gett ansvariga politiker ett stöd för att snabba på en EU ansökan som vi ser nu.

Undersökningen är baserad på 23 000 intervjuer fördelat på 24 länder inom EU under perioden 7-22 mars 2022. I Sverige genomfördes undersökningen av Novus som den del av Gallup Internationals koordinerade europeiska undersökning.

Hela rapporten kan läsas här: 23660_Ukraine_short_focus_Sweden_Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: