Novus egna undersökningar

2022-06-19

83% tror vi kommer med i NATO

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus NATO 220613

Sammanfattning

I Novus andra undersökning efter att Sverige ansökt om att bli medlem i Nato är stödet för ett medlemskap detsamma lite starkare än vid ansökningstillfället. Antal som är för har stigit med en procentenhet och landat på 60 procent som är för ansökan. Däremot har antal som tycker det är fel minskat med 3 procentenheter och har nu landat på 19 procent. 60 procent är för, 19 procent tycker det är fel beslut och 20 procent vet inte

Sen förra mätningen ser vi en signifikant minskning med 6 procentenheter av de som tror att Sverige
kommer bli medlemmar i Nato. Trots det är det fortfarande en övervägande majoritet på 83 procent som
trots Turkiets krav på Sverige och Finland, tror att Sverige kommer bli medlem i Nato. 12 procent vet inte
och endast 3 procent uppger att de inte tror Sverige kommer bli medlem.

Undersökningen är genomförd den 25 – 31 maj 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av 1840 besvarade 1030 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen är 56%.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus NATO 220613

Torbjörn Sjöström

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: