Novus egna undersökningar

Syn på koranbränningar i Sverige och Nato 2023-09-14

4 av 10 svenskarna vill utvisa koranbrännaren, lika många vill inte

Ladda ned rapporter här: Novus utvisning koranbrännaren 20230914

Bakgrund

Novus har under sommaren följt svenska folkets inställning till koranbränningarna, NATO medlemskapet, Rysslands invasion av  Ukraina och synen på det förändrade säkerhetsläget.

Vi vet från våra undersökningar att svenska folket inte anser att det är rätt att bränna koranen, att man inte anser att det är rätt att i yttrandefrihetens namn skada rikets säkerhet. En stor andel svenskar tror också att koranbränningen varit en del av en rysk påverkansaktion för att stoppa Sveriges natoansökan. Blir det också särskilt provocerande när det är utländska medborgare som gör det? Den första var en dansk, visserligen med två medborgarskap, men den som nu satt i system att missbruka svensk yttrandefrihet är en Irakisk flykting. I samband med en större undersökning som kommer att presenteras om ett par veckor ställde vi frågan om man anser att Sverige skall utvisa koranbrännaren även om han riskerar dödsstraff för sin handling. Undersökningen genomfördes den 24-30 augusti 2023.

Analys

Ca 4 av 10 svenskar anser att man borde utvisa koranbrännaren även om hans agerande innebär att han riskerar dödsstraff i landet han kommer ifrån. Ungefär lika många ca 4 av 10 anser att han inte bör utvisas. Var femte svensk vet inte.

Uppdelat på partisympati är det fler bland regeringens sympatisörer som är för en utvisning trots risk för dödsstraff. Bland SD:s sympatisörer är det en klar majoritet som är för en utvisning. Bland V och MP (får få för att särredovisa) sympatisörer är de enda som tydligt är emot en utvisning. S lutar mer mot nej än ja.

Detta måste ändå anses vara ett sensationellt resultat även om det nog inte är jätte förvånande i kontexten. Koranbränningarna har inte bara lett till upplopp med kostnader, materiella och personskador. Det har också angetts som huvudanledningen till varför Sveriges Nato ansökan inte släppts igenom av Erdoğan och även sannolikt gett Ungern en ursäkt att förhala det.

Redan när Ukraina invaderas såg vi en ökad ilska och en försvarsvilja som inte funnits i Sverige på länge. Den handlar inte bara om utländska hot. Nästan var fjärde man vill ha ett vapen hemma för att försvara sig mot kriminella. Även om förtroendet för polisen ser ut att vara högt, så förväntar man sig inte att de kan komma om det värsta händer. Utan det är upp till individen att försvara sig och sin familj. Precis som det var upp till individen att klara sig själv under pandemin och om kriget eller krisen kommer. Det är tydligt även från MSB:s kommunikation.

Mer om svenskens syn på koranbränningen och religion kommer i en senare rapport.

Torbjörn Sjöström

Novus

Ladda ned rapporter här: Novus utvisning koranbrännaren 20230914

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ

Undersökningen är genomförd den 24-30 augusti 2023 av Novus i riksrepresentativa och slumpmässigt urval av svenska folket i åldrarna 18 – 84 år. Undersökningen är baserad på 1124 svar. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: