Information om undersökningen

NOVUS genomför denna undersökning på uppdrag av ett läkemedelsföretag.

NOVUS är ett oberoende undersökningsföretag som arbetar i enlighet med etiska koder för marknadsundersökningar (EphMRA-koder), svenska marknadsundersökningar och läkemedelsindustrins etiska regelverk, europeiska och svenska lagar och förordningar.
Dina svar kommer att läggas ihop med andra respondenters svar och presenteras för sponsorföretaget i ett aggregerat och anonymt format.
Dina svar kommer inte att avslöjas och eventuella personuppgifter (t.ex. sysselsättning) som samlas in från dig under intervjuns gång kommer att behandlas konfidentiellt och användas endast för marknadsundersökningsändamål.

Syftet med denna undersökning är att få tankar och eventuella erfarenheter av klimakteriet för att hjälpa till att öka förståelsen för detta. Undersökningen är inte till för att ändra din åsikt, marknadsföra eller sälja något till dig.

NOVUS kommer att samla in, lagra och behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till en tredje part med ditt uttryckliga förhandsgodkännande att göra det. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig och om dessa ska ändras eller förstöras. För mer information om dina rättigheter, se vårt sekretessmeddelande. Den är tillgänglig på novus.se/integritetspolicy

Alla biverkningar, inklusive speciella situationer och/eller klagomål om produktkvalitet, som uppstår under en marknadsundersökning måste rapporteras av oss till läkemedelsföretaget, även om du tidigare har rapporterat dem.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: