Vad tycker väljarna?

September 2020

Ministerförtroende september 2020

Förtroendet för ministrar september 2020

Ladda ned rapporten härRapport Novus Förtroende_Ministrar_sep 2020

Undersökningen om förtroendet för Sveriges ministrar har genomförts på Novus eget initiativ. I den här rapporten presenteras och förklaras förtroendet för ministrarna utifrån fem tabeller:

  • Samtliga ministrars resultat sorterat efter störst förtroende.
  • Topp tio ministrar med störst förtroende.
  • Samtliga ministrars förtroende sorterat efter ett så kallat balansmått (stort förtroende minus litet förtroende).
  • Ministrarna sorterat på kännedom.
  • Förändring jämfört med föregående undersökning

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1041 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år mellan den 10–16 september 2020. 552 respektive 499 respondenter har tagit ställning till hälften av ministrarna vardera. Vid osäkerhet för hur en siffra skall tolkas eller övriga frågor om undersökningen, kontakta Novus.

Sammanfattning

Stefan Löfven kvar på toppen men tappar signifikant i förtroende jämfört med juni. Alla ministrar utom en tappar faktiskt i förtroende, Bara Matilda Erkrans som inte tappar, men hon är så långt ned i förtroendelistan och så okänd att det nästan är svårt att tappa mer. Bara 3 % har förtroende för henne 62 % känner inte till henne.

Undersökningen visar på tre signifikanta tapp: Mikael Damberg tappar mest -8 procentenheter. Amanda Lind -6 procentenheter, Stefan Löfven -5 procentenheter och Anders Ygeman -5 procentenheter. Ministrar som varit rätt framträdande under Coronapandemin, Amanda Lind ökade i förtroende innan sommaren och tappar signifikant nu när krisen kring pandemin sjunker.

Stefan Löfven är den minister som har högst förtroende bland väljarna. 35 procent svarar att de har förtroende för Löfven. På andra plats i förtroende hamnar Magdalena Andersson (31%) följt av Peter Hultqvist (27%) på en tredjeplats.

Jämfört med föregående undersökning ligger samma ministrar kvar på topp-tio-listan som i juni 2020, med vissa inbördes förändringar. Stefan Löfven ligger kvar i topp men minskar signifikant med 5 procentenheter jämfört med juni 2020. Ann Linde har ett förtroende på 23 procent (-2%) och går från en tidigare plats sex till en plats fyra i listan. Mikael Damberg har ett förtroende på 19 procent och tappar signifikant med 8 procentenheter och går från en tidigare fjärdeplats till en delad sjätteplats. Lena Hallengren som ökade mest i förtroende, med 15 procent, i juni-undersökningen hamnar på en delad sjätteplats med ett förtroende på 19 procent (-3%).

Efter att vi i föregående undersökning enbart såg signifikanta förtroendeökningar hos flera ministrar, ser vi istället i den här undersökningen fyra säkerställda negativa förändringar. Förutom Löfven och Damberg minskar även Anders Ygeman och Amanda Lind signifikant i förtroende från 16 till 10 procent. Amanda Lind tappar därmed stora delar av den ökning om 8 procent som hon hade i juni-undersökningen.

Om man endast tittar på balansmåttet, dvs. andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende, är Peter Hultqvist den minister som är mest populär (+7), förutom Hultqvist är det bara Magdalena Andersson (+4) som också har ett positivt balansmått. Resterande ministrar har ett negativt balansmått. De större förändringarna i balansmåttet jämfört med föregående undersökning ser vi för Amanda Lind (-13), Stefan Löfven (-11), Ardalan Shekarabi (-8), Morgan Johansson (-8) och Mikael Damberg (-8).

Ladda ned rapporten härRapport Novus Förtroende_Ministrar_sep 2020

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: