Vad tycker väljarna?

Januari 2021

Ministerförtroende januari 2021

Förtroendet för ministrar jan 2021

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus Förtroende_Ministrar_jan 2021

Undersökningen om förtroendet för Sveriges ministrar har genomförts på Novus eget initiativ. I den här rapporten presenteras och förklaras förtroendet för ministrarna utifrån fem tabeller:

  • Förtroendet för regeringen som helhet
  • Samtliga ministrars resultat sorterat efter störst förtroende.
  • Topp tio ministrar med störst förtroende.
  • Samtliga ministrars förtroende sorterat efter ett så kallat balansmått (stort förtroende minus litet förtroende).
  • Ministrarna sorterat på kännedom.
  • Förändring jämfört med föregående undersökning

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1056 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år mellan den 14–20 januari 2021. Bortsätt från partiledarna som samtliga respondenter har tagit ställning till, har 554 respektive 502 respondenter tagit ställning till hälften av ministrarna vardera. Deltagarfrekvensen var 59%. Vid osäkerhet för hur en siffra skall tolkas eller övriga frågor om undersökningen, kontakta Novus.

Förtroendet för regeringen

Regeringen ligger kvar på samma nivå i förtroende som i föregående undersökning från december 2020, 37 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för regeringen. Alltså de har inte tappat i förtroende generell pga ett tappat förtroende för deras hantering av Coronapandemin. Regeringen har fortsatt ett högre förtroende nu än innan pandemin.

På frågan om vilket förtroende man har för regeringen i sin helhet svarar 37 procent av svenskarna att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för regeringen, vilket är samma grad av förtroende som regeringen åtnjöt under december 2020.

Generellt visar resultatet fortsatt att förtroendet för regeringen ligger på en högre nivå nu än vad den gjorde innan Coronapandemin, exempelvis var förtroendet för regeringen i den förtroendeundersökning vi gjorde innan pandemin, i januari 2020, relativt lågt med 19 procent. Förtroende för regeringen är idag som störst bland Socialdemokratiska och Miljöpartistiska sympatisörer (84%). Förtroendet för regeringen är lägst bland Sverigedemokratiska (8%), moderata (9%) och kristdemokratiska (10%).

Novus släppte också en förtroendeundersökning för myndigheters och regeringens hantering av Coronapandemin den 23 januari, den kan tyckas säga emot denna undersökning. Men som vi skrev när vi släppte den på vår hemsida så är så inte fallet. Utan denna undersökning visar förtroendet ur ett nationellt perspektiv, har man förtroende för denna regering jämfört med andra tänkbara regeringskonstellationer, men förtroendet för regeringens hantering av pandemin är i en internationell kontext där allt fler tappat tilltron till Sveriges hantering av pandemin jämfört med andra länders hantering.

 

Förtroende ministrar

Stefan Löfven är fortsatt den minister som har högst förtroende bland väljarna. 36 procent svarar att de har förtroendet för Löfven, 1 procentenhet högre än i september 2020. På andra plats i förtroende hamnar Magdalena Andersson, endast 1 procentenhet lägre än statsministern med 35 procent. På tredjeplats hittar vi Lena Hallengren som ökat signifikant med 10 procentenheter sedan september 2020 och som nu har 29 procent i förtroende. Om vi jämför Hallengrens förtroende idag med det förtroende hon hade i Novus förtroendeundersökning från januari 2019 (samma månad som Hallengren tillträdde som Socialminister) har Hallengren ökat i förtroende från 9 till 29 procent och gått från en plats 19 till plats 3 i förtroenderankningen, en betydande ökning som givetvis går att härleda till Hallengrens framträdande roll under Coronapandemin.

Utöver Hallengrens förtroendeökning har även flera andra ministrar ökat signifikant: Hans Dahlgren (+7), Mikael Damberg (+6), Amanda Lind (+6) Eva Nordmark (+4) och Åsa Lindhagen (+4). Ingen av ministrarna har minskar signifikant.

Avslöjandet om Stefan Löfven och Morgan Johansson besök julhandeln och Magdalena Andersson en skiduthyrning i Sälen har alltså påverkat andelen som har förtroende för dem. Löfven ligger kvar på liknande nivå som sitt förtroende från september (+1), Magdalena Andersson ökar tvärtemot (+4) och Morgon Johansson minskar lite (-4), men ingen av dessa förändringar är statistiskt signifikanta. Dock kan man se en negativ förändring på Morgan Johanssons balansmått, då andelen med negativt förtroende har ökat signifikant för honom . Samma sak syns inte i balansmåttet för Stefan Löfven och Magdalena Anderson.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus Förtroende_Ministrar_jan 2021

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: