Novus-verksamhet_v3

Novus verksamhet

Novus tillhör den nya generationens opinions- och marknadundersökningsföretag som kombinerar ny teknik med erfaren analys- och konsultkompetens. På så sätt kan vi förse våra kunder med snabb, precis och tillförlitlig insikt.

Vidgat perspektiv

Synen på kunder, medarbetare, produkter, tjänster och problem är ofta färgad av den egna organisationens tänkesätt och logik. Alla organisationer är mer eller mindre fångar i sitt eget perspektiv.
Vi arbetar med att vidga inifrånperspektivet och ibland vrider vi till det helt, så att våra kunder ser sin organisation, sina produkter, tjänster och kunder i ett nytt sken. Vi levererar insikter och inte sällan är de överraskande.

Vi har bredden!

Vi erbjuder lösningar inom områden som Kommunikation, Varumärke, Marketing, Affärsutveckling, Kund och medlemsrelationer, Samhälle, Media och Opinion.