Metoder & Verktyg

Novus arbetar idag med följande metoder och verktyg. Novus anpassar alltid metoden efter vilket syfte/mål som finns med undersökningen, vilken typ av frågeställning som är i fokus samt vilken målgrupp som ska kartläggas.

 

 • Webbundersökningar
 • Skräddarsydda kundpaneler
 • Sms-mätningar
 • Fokusgrupper
 • Online fokusgrupper
 • Djupintervjuer
 • Online djupintervjuer
 • Bulletin Boards
 • Interaktiva dialoger
 • Telefonintervjuer
 • Postala utskick
 • Novus Sverigepanel (ett tvärsnitt av den svenska befolkningen, representativa i ålder, kön och region i åldersspannet 18-79 år)

Läs mer om Sverigepanelen här