Online Fokusgrupper

Traditionellt genomför man fokusgrupper fysiskt. Detta är en bra metod men ibland kan det vara svårt och kostsamt att få den rätta spridningen i landet. Novus har ett komplement i sitt utbud med online fokusgrupper. Onlinefokusgruppernas styrka ligger bland annat i den geografiska spridningen. Rekryterade deltagare kan sitta var som helst i landet och allt som krävs är en internetaccess. Uppdragsgivaren kan också vara placerad på valfritt ställe och följa diskussionen i realtid.

 

Lätt att visa material

I onlinegrupperna finns också stora möjligheter att exponera material som till exempel bilder, videoklipp, reklamenheter och webbplatser. Deltagarna kan även interagera med det exponerade materialet.

Nå specifika och utspridda grupper Sverige

Online fokusgrupper lämpar sig väl för uppdrag där målgruppen är väldigt spridd geografiskt. Det passar även bra när man vill diskutera känsliga ämnen eller ämnen som berör expertgrupper som kan vara svåra att samla på ett och samma ställe.

Diskussionsforum på nätet

Genomförandemässigt går det i princip till på samma sätt som fysiska fokusgrupper. Novus rekryterar personer i målgruppen och bjuder in till diskussionen. Istället för att bjuda in dem till en lokal bjuds de in till ett skräddarsytt diskussionsforum på nätet. Diskussionsgruppen genomförs sedan vanligtvis under 1,5 timmar med en moderator från Novus. Man utgår från en fastställd guide, men det finns möjlighet för både moderator och övriga medlyssnare att ställa frågor till gruppen.

Novus Insiktsforum

Novus Insiktsforum, eller diskussionsforum på nätet, har exakt samma styrkor och erbjuder samma möjligheter, som online fokusgrupper. Skillnaden är att fler kan delta och diskussionen genomförs under längre tid. Deltagarna kan själva initiera diskussionstrådar och systemet lämpar sig väl när man vill följa en målgrupps åsikter över tid, syn på sällanköpsvaror eller föra dagboksnoteringar.
Läs mer om Novus Insiktsforum här

Online fokusgrupper och Novus Insiktsforum är ett smidigt och dynamiskt verktyg för att nå ut till målgrupper som annars kan vara mycket svåra att nå. Välkommen att höra av er till oss om ni vill veta mer om våra online fokusgrupper och forum.