Novus Marknad

Novus Marknad hjälper dig att identifiera nyckelinsikter om dina konsumenter för att du kontinuerligt och framgångsrikt ska kunna arbeta med kommunikation, varumärke och affärsutveckling.

För att lyckas på en allt tuffare marknad krävs insikter kring konsumenters behov, värderingar, attityder och beteenden. Men också insikter om konsumenters syn på kategorin, kommunikationen och varumärket. Novus undersökningskonsulter har stor erfarenhet av att arbeta med undersökningar och rådgivning inom dessa områden, såväl strategiskt som taktiskt.

I jakten på att skapa effektivare kommunikation, bygga starkare varumärken eller hitta unika konkurrensfördelar, är vi övertygade om att man även måste söka nya infallsvinklar i arbetet med att generera insikter. De starkaste insikterna kommer nämligen ofta från oväntade håll, vilket kräver såväl innovativa researchlösningar som en stor kunskap om olika konsumentbeteenden.

Exempel på vad vi kan bistå med:

 • Förtester
 • Eftertester
 • Kampanjmätningar
 • DR-effekter
 • Segmenteringar
 • Koncept- och produkttester
 • Trackingar
 • Läsvärdesundersökningar
 • Övriga mediaundersökningar
 • Varumärkesstudier
 • Kännedomsundersökningar
 • Verkssamhets- och affärsutveckling
 • Kartläggningar
 • CSR-mätningar