Novus Loyalty

Novus Loyalty ger dig verktygen för att förstå hur dina kund- och medarbetarrelationer, var för sig eller i samverkan, kan utvecklas för ökad tillväxt och lönsamhet.

Att stärka kundlojalitet och engagemanget hos medarbetare, det är vår mission! Det är tuffa utmaningar och det kräver erfarna undersökningskonsulter, men också moderna angreppssätt. Novus erbjuder sina kunder både och. Vår samlade kunskap om kund- och medarbetarundersökningar kryddad med moderna dialogverktyg gör att vi på bästa sätt kan förmedla insikter om vad just er fortsatta utveckling kräver.

Att i kundrelationer mäta lojalitet och att beakta både rationella och emotionella faktorer i relationen är självklarheter för oss. Men vi kan också omvandla insikter till handling. Inte minst genom vår erfarenhet av att skapa förändringsprocesser baserat på kunskap om hur man förändrar beteenden.

Exempel på vad vi kan bistå med:

  • Kundundersökningar
  • Kundpaneler
  • Medarbetarundersökningar
  • Medarbetarpaneler
  • Interaktiva dialoger