Medarbetarundersökning

Novus Culture Base Index: Medarbetarundersökningar

Tycker du att er medarbetarundersökning inte riktigt tillför det den skulle kunna?

Har ni en årlig medarbetarundersökning som ni inte drar nytta av fullt ut?

Novus lanserar nu en undersökning som mäter det som är viktigt och samtidigt ger er professionellt stöd för att agera på resultaten.

Ett företags eller en organisations kultur är den i särklass viktigaste faktorn för dess framgång. Man bör därför inte enbart utvärdera organisatoriska aspekter, medarbetarskap och ledarskap när interna undersökningar görs, utan även skapa förståelse för vilken kultur man har just nu. Främjar kulturen organisationens utveckling eller sätter den käppar i hjulet för den?

Varför en ny modell?

Brister vi upplever i vanliga medarbetarundersökningar när vi tittar runt omkring oss och rannsakar oss själva är att:

  1. Man mäter lite av allt, skjuter brett och får stora informationsmängder att ta hand om där graden av väsentlighet varierar.
  2. Man fångar inte individernas känslor utan fastnar på attityder och i viss mån beteenden.
  3. Åtgärdsprocesser förekommer, men ibland får man inte till den utväxling man skulle önska.
  4. Hjärnforskningen ger oss nya utgångspunkter.

cbi_bild_1_500x375.jpg

Ett index som bl.a. mäter det som är viktigt och samtidigt ger er professionellt stöd för att agera på resultaten.

Läs mer om Novus Culture Base Index här