Viktigaste politiska frågan och bästa parti

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast samt vilket politiskt parti som anses vara bäst i dessa sakfrågor. Se nedan för länkar till de senaste undersökningarna inom respektive del.

Viktigaste politiska frågan

Bästa parti i respektive sakfråga