Väljarflöden

Novus följer i samband med Novus/SVT:s väljarbarometer vad man röstade på i valet 2014, utifrån det kan vi också följa relativa väljarflöden från månad till månad. Det är viktigt att tänka på att detta är små tal, vilket mest ger indikativa förändringar. Procentsatsen är procent av Sveriges befolkning, men det är ingen bra idé att extrapolera detta till antal väljare om man inte också tar hänsyn till felmarginalerna på varje siffra. Detta bör snarare ses som storheter i förhållande till varandra. Positiva tal innebär att man har vunnit väljare som valet 2014 röstade på ett partiet i respektive stapel. Negativt tal att man tappat väljare som i valet 2014 röstade på partiet i stapeln.

Flöden Maj till Juni 2018