Väljarbarometer mars 2009

I TV4/Novus Opinion Väljarbarometer för mars 2009 fortsätterframgångarna för alliansregeringen samtidigt som oppositionen gårfortsatt bakåt. Blockskillnaden har halverats sedan februari och ärnu nere på 3,5 procent.

Läs hela Väljarbarometern här.

Ställningen mellan blocken

49,0 %
45,5 %