Novus Reformpanelen Vård

Ta pulsen på vårdens beslutsfattare med Novus Reformpanelen Vård

Undersökningar i Novus Reformpanelen Vård ger en insikt i hur ledande beslutsfattare inom hälso- och sjukvården ställer sig till olika vårdfrågor. Resultat från undersökningar i denna målgrupp ger er en unik möjlighet att vässa er opinionsbildning och påverkansarbete inför exempelvis Almedalsveckan.

Novus Reformpanelen Vård  består av cirka 550 beslutsfattare på såväl nationell som landstingsnivå, och med en spridning över Sverige. Panelen är till stor del nyrekryterad efter valet 2014.
Doctor Holding Blue Paper People Chain At Desk