Medlemsundersökning 2021

Riddarhuset genomför med jämna mellanrum medlemsundersökningar för att utveckla vår verksamhet och vår kommunikation med dig som ättemedlem.

Vi hoppas att du har lust och möjlighet att delta och att det på sikt kan komma både dig, din släkt och Riddarhuset till gagn.

Ditt namn är slumpmässigt draget ur Riddarhusets adressregister.

Din medverkan tar ca: 5 minuter av din tid och är helt konfidentiell.

Klicka här för att komma till undersökningen.

 

Läs mer
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: