Tack för din medverkan!

Vill du prata med någon?

Om du känner att du vill fråga något eller behöver prata med någon om sexuella kränkningar eller trakasserier, kan du kontakta någon av följande. De finns till för dig och lyssnar gärna.

  1. Din skolas kurator, skolsköterska eller annan vuxen på skolan
  2. Ungdomsmottagningen (för stöd IRL)
  3. Killfrågor (stödchatt för de som identiferar sig som killar)
  4. Tjejjouren (stöd för de som identifierar sig som tjejer, ickebinära och transpersoner)