Sprider man nyheter som kanske inte är sanna, kan det liknas vid ryktesspridning. Varför behandlar TT undersökningar som saknar vetenskaplig grund som en sanning? skriver Novus vd Torbjörn Sjöström.