Nyheter

Undersökning visar: 14 % av svenskarna vill ha skjutvapen hemma

11 maj 2023

Antalet skjutningar och sprängningar har ökat i Sverige de senaste åren, vilket har lett till en ökad oro i samhället. En undersökning som Novus gjorde i augusti 2022 visade att 29 procent av svenskarna är ganska eller mycket oroliga för att utsättas för våldsbrott i eller utanför hemmet. I januari gjorde vi en ny undersökning […]

Läs nyhet

Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2023 kl 10

bolagsstämma-novus
26 apr 2023

Följande beslut togs vid stämman:  Stämman beslutade att fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  Stämman beslutade om att fastställa föreslagen ersättning för styrelsen på totalt 15 833 kr/mån varav […]

Läs inlägg

Novus medlemskap i Gallup International

bolagsstämma-novus
26 apr 2023

Novus är Sveriges representant för Gallup International sedan 2022. Endast ett företag per land kan vara medlem och Novus arbete att bibehålla tillförlitligheten för undersökningsbranschen har uppmärksammats runt om i världen. Det är en av anledningarna till att just Novus är en del av organisationen. Medlemskapet stärker Novus internationellt och öppnar upp vårt kontaktnät över […]

Läs inlägg
Sida av 5
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: