Sverige inte redo för cannabis

20 augusti, 2019


 

Novus har, på uppdrag av Forskning och framsteg, frågat den svenska allmänheten ifall de kan tänka sig att legalisera innehav, bruk och försäljning av cannabis i Sverige för privat bruk.

Resultatet för undersökningen visade att 28% kan tänka sig att legalisera användandet av cannabis, medan 65% svarade att de inte kunde det. 8% uppgav att det inte visste.

Vi konstaterar att en majoritet av allmänheten i Sverige i nuläget inte är redo att följa den mer liberala inställningen till cannabis som verkar sprida sig i andra delar av världen.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1023 intervjuer på ett riksrepresentativt urval inom åldern 18 – 79 år den 20 – 26 juni 2019. Deltagarfrekvensen var 60 %.