Kundcase

Concept Development för Yoplait

Kort om uppdraget

Vår kund stod inför lansering av en ny näringsberikad mejeriprodukt. Kundens önskemål var att få hjälp med insikter för att kunna utveckla en kommunikationsstrategi för den nya produkten – från förpackning till färdigt reklambudskap.

Hur gick vi tillväga?

För att få en djupare förståelse för målgruppen valde vi en kvalitativ metod i form av handlingsinriktade insiktsgrupper. Vi ville involvera både kund och byrå, dels för att ta till vara allas kompetenser för att få en djupare förståelse för tankar och resonemang och dels för att snabba på lanseringsprocessen.

Totalt genomförde vi 8 grupper.

Insikterna utifrån varje grupp och hur man skulle ta dessa vidare till nästa nivå diskuterades löpanden under projektets gång.

Vi stegade oss igenom uppdraget…

1. Inledningsvis var det viktigt att få insikter kring hur målgruppen tänker och resononerar kring ett stort folkhälsoproblem i Sverige för att bl a få kunskap om relevansen för produkten.
Kände man till problemet? Var detta något man oroande sig för? Gjorde man något för att förebygga? I syfte att hitta unika försäljningsargument för produkten.

2. Vi testade sedan av ett antal uppslag på olika kommunikationsspår för den nya produkten för att få kunskap om hur de olika budskapen uppfattas utifrån, relevans, trovärdighet, fitness och intresse mm.
Vi testade av olika meningar och ord kopplat till folkhälsoproblemet för att fånga deras reaktioner och höra deras resonemang för att på så vis fånga in nyckelord att bygga kommunikationen kring.

3. Testa av smak, namn och förpackningsdesign
Vi blindtestade olika smaker och de fick ta ställning till ett antal faktorer för respektive testsmak. De fick också tycka till och resonera kring olika namnförslag för att slutligen enas om vad som passade produkten bäst. Förpackningen testade vi genom att de själva fick ”bygga ihop” sin egen design kopplat till olika budskap.

4. Utifrån de samlande insikterna och resultatet av en färdigdesignad produkt, klar för lansering testades som ett sista steg ett antal förslag på reklamfilmer.
Vi visade skisser i form av bildserier och en story. Alla i gruppen fick både tycka till i grupp och göra individuella övningar. Vi ville dels fånga in spontana tankar och reaktioner på de olika förslagen men också få kunskap om budskapsförståelse, vilken film som bäst passade produkt och avsändare samt vad man gillade och inte gillande med de olika förslagen.

Produkten finns nu att köpa i butik och har fått bra listningar hos de stora kedjorna och filmen som ska stötta produkten går nu publikt.
Se filmen nedan:

Kontaktperson hos Novus:

Gun Pettersson
gun.pettersson@novus.se

Tel: + 46 8 535 25 834
Mob: + 46 739 40 39 16