Nordic Research Alliance

Novus nordiska samarbetspartners

Novus Nordic Research Alliance är ett samarbete mellan svenska Novus, norska Respons Analyse, danska Analyse Danmark och finländska Otanta.

“Novus Nordic Research Alliance: from opinion through insight to action”

Det främsta syftet med samarbetsavtalet är att erbjuda våra kunder att snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet kunna genomföra undersökningar även i övriga Norden. Novus får tillgång till totalt 120.000 panelmedlemmar av hög kvalitet i Norden, varav drygt 50.000 i Sverige. Ingen av dessa paneler är “självrekryterade” utan slumpmässigt rekryterade.

Förutom detta skapar alliansen även möjligheter till samarbete och utveckling av tekniska plattformar samt förutsättningar för kunskapsdelning när det gäller analysmetoder och produkter.

– Samarbetet tar Novus ytterligare ett steg framåt mot att bli en stark aktör även på nordisk bas, säger Mikael Ohlsson, Panelansvarig för Novus.

Om du vill veta mer om vilka möjligheter vårt nordiska samarbete kan erbjuda är du välkommen att kontakta Novus, Mikael Ohlsson på tel nr 08-535 25 827 alternativt mikael.ohlsson@novus.se eller Torbjörn Sjöström på tel nr 08-535 25 821 alternativt torbjorn.sjostrom@novus.se.

Läs Dagens Opinions artikel om Novus Nordic Research Alliance

nordicresearchalliance

 

Novus samarbetspartners inom Nordic Research Alliance

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: