Vilka är egentligen telefonundersökningar? Kommentar tre på SOM chefens inlägg

2 april, 2019

Inlägg nummer tre om SOM chefens blogginlägg som var så konstigt. Jag var tvungen att börja i ifrågasättandet av Novus som var så uppenbart att det inte gick att ignorera, men det stannar inte där då konstigheterna i blogginlägget var så många.
Vill du läsa de tidigare så finns de här_
Inlägg ett: Vad håller SOM chefen på med?
Inlägg två: Tror man att det inte är på riktigt?
I detta inlägg tar jag nog upp den största generella frågan.…

Kan utseendet på en fråga med ett öppet svarsalternativ påverka frågans resultat?

29 mars, 2019

Kan utseendet på en fråga med ett öppet svarsalternativ påverka frågans resultat?
Novus verkar i en förtroendebransch där det är av största vikt att resultaten är korrekta och användbara.
Det här inlägget handlar dock inte om varför man ska använda slumpmässigt rekryterade paneler eller varför man inte ska använda självrekryterade paneler där felmarginal inte kan beräknas. Inte heller handlar det om vikten av att inte ställa ledande frågor eller vad som händer med kvaliteten i svaren vid för långa undersökningar.…

Tror man att det inte är på riktigt? Gäller inte bara SOM chefen

29 mars, 2019

En text om hur bl.a. SOM chefen inte verkar förstå att det han gör är på riktigt. Tydligen blev det inte på riktigt för honom innan jag mailade hans chef. Ett mail som var en direkt reaktion på hans ifrågasättande blogginlägg, droppen för oss. Han kanske kan trösta sig med att han inte är ensam, utan kanske snarare normaltillståndet i det offentliga rummet. Men för mig och Novus är det en oroväckande tanke att så många inte verkar förstå sin makt.…

Varning för gör det själv plattformar

6 mars, 2019

Jag skulle egentligen bloggat om detta igår, men SOM chefens märkliga inlägg med rubriken ”Hur mår egentligen telefonundersökningarna i Sverige?” tvingade mig att skriva inlägget som jag borde rubriksatt till: ”Hur mår egentligen SOM chefen?”
Så detta inlägg fick komma idag istället.
Jag har nu inom loppet av några veckor själv blivit inbjuden till undersökningar från Netigate och Survey monkey. Två stora kända bolag, som ju de flesta som jobbar med undersökningar känner till.
Så långt inga problem,…

Vad håller SOM chefen på med?

5 mars, 2019

Johan Martinsson nuvarande chef på SOM institutet på Göteborgs universitet (efterträdare till erkänt duktiga forskare som Sören Holmberg och Henrik Oskarsson)…
Johan har jag tyvärr behövt bemöta många gånger, oklart varför. För det jag gjort från dag ett jag tillträdde som VD är att försvara de vetenskapliga metoder som finns. Alltså samma metoder SOM använder. Trots det har Johan gång på gång snarare ifrågasatt Novus och det vi gör. När han intervjuats har han aldrig lyckats visa att det finns vetenskapliga metoder som bevisligen fungerar,…