Novus-seminarium: två av tre är oroliga för klimatförändringar – men vet de hur de ska agera?

17 juni, 2019

Novus genomförde den 5:e juni ett seminarium för att diskutera frågan vad man bör tänka på när man kommunicerar runt hållbar utveckling.
Under seminariet diskuterades de svårigheter vi människor har att förstå något så komplext och abstrakt som hållbar utveckling. Utgångspunkten var Novus undersökningar som pekar på stora kunskapsluckor om till exempel Sveriges utsläpp av växthusgaser och orsakerna till varför de minskat. Exempelvis tror en majoritet att en större användning och LED-lampor och bättre vitvaror är en av de främsta orsakerna till att Sverige minskat våra utsläpp av växthusgaser.…

AAPOR del 1

13 juni, 2019

För en månad sedan var det dags för AAPORs årliga konferens, det 74:e i ordningen, nästa år fyller AAPOR 75 år. Denna gång var det i Toronto, så alla Amerikaner fick ansöka om inresetillstånd precis som jag och de andra fåtal Européer som var där. Tanken är att det skall bli fler blogginlägg där jag tar upp lite intressanta saker och erfarenheter.

Upplägget är intensivt, det är 4,5 dagar med ca tre sessioner om dagen med upp till 12 parallella seminarier.…

Kort kommentar om Demoskop och Inizio

10 juni, 2019

Idag skedde en strukturaffär mellan konkurrenterna Demoskop och Inizio. Där Demoskop köper upp Inizio.
Jag har fått lite frågor om det påverkar Novus affär, jag ser ingen negativ förändring för Novus. Men eftersom vi är noterade och Demoskop är ett gammalt undersökningsföretag som en hel del känner igen är det lika bra med en kort kommentar.
Demoskop var ett bolag som var större än Novus när jag tillträdde som VD, men deras affär verkar för mig som en utomstående ha stagnerat.…

Svenskarnas uppkopplade liv och undersökningar

7 juni, 2019

Användandet av smartphone har klivit rakt in i våra liv och förändrat vårt beteende.
Andelen som besvarar webbundersökningar i sin mobiltelefon har ökat markant de senaste 10 åren. 2011 var det 4% och idag är det 55% som besvarar Novus webbundersökningar i mobiltelefonen. Vid undersökningar i samband med storhelger som exempelvis påsken är det över 60% som besvarar webbundersökningarna i mobiltelefonen.

Det har därför varit viktigt att anpassa sig utifrån denna nya verklighet. Många företag i undersökningsbranschen har därför anpassat sin layout på undersökningsformulären till mobiltelefonvänligt format.…

Novus: Svenskarnas syn på minskad bilkörning och flygning för att minska klimatförändringen

5 juni, 2019

Vi vet att en klar majoritet är orolig för klimatförändringen 66 % är mycket eller ganska oroliga, samt att det endast är två procent som inte tror det är en klimatförändring. Så det är ingen tvekan om att medvetenheten om det stora problemet finns. (Novus 20190604) Länk till undersökningen
Anser svenska folket att minskad bilkörning eller flygning i Sverige är ett effektivt sätt att minska klimatförändringen? Det talas mycket om just bilens och flygets utsläppen och att det är viktigt för miljön,…