Svenskarnas uppkopplade liv och undersökningar

7 juni, 2019

Användandet av smartphone har klivit rakt in i våra liv och förändrat vårt beteende.
Andelen som besvarar webbundersökningar i sin mobiltelefon har ökat markant de senaste 10 åren. 2011 var det 4% och idag är det 55% som besvarar Novus webbundersökningar i mobiltelefonen. Vid undersökningar i samband med storhelger som exempelvis påsken är det över 60% som besvarar webbundersökningarna i mobiltelefonen.

Det har därför varit viktigt att anpassa sig utifrån denna nya verklighet. Många företag i undersökningsbranschen har därför anpassat sin layout på undersökningsformulären till mobiltelefonvänligt format.…

Novus: Svenskarnas syn på minskad bilkörning och flygning för att minska klimatförändringen

5 juni, 2019

Vi vet att en klar majoritet är orolig för klimatförändringen 66 % är mycket eller ganska oroliga, samt att det endast är två procent som inte tror det är en klimatförändring. Så det är ingen tvekan om att medvetenheten om det stora problemet finns. (Novus 20190604) Länk till undersökningen
Anser svenska folket att minskad bilkörning eller flygning i Sverige är ett effektivt sätt att minska klimatförändringen? Det talas mycket om just bilens och flygets utsläppen och att det är viktigt för miljön,…

Novus på Aktiespararnas dag: Småbolagsdagen

5 juni, 2019

I måndags (den 3:e juni 2019) presenterades Novus på aktiespararnas dag: Småbolagsdagen.
Novus är ett publikt bolag noterat på Spotlight stockmarkets, det är möjligt för vem som helst att köpa aktier i bolaget, och då få vara en del av Novus fantastiska resa.
Länk till Novus sida på Avanza
Där Novus VD presenterade bolaget utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bredden Novus har. Politik är bara en mycket liten del av bolagets verksamhet, men ett mycket viktigt skyltfönster för metodik och kännedom.…

66 % är mycket eller ganska oroliga för klimatförändringen

4 juni, 2019

Sammanfattning
Nästan varannan svensk (48 %) tror att klimatförändringen i mycket stor omfattning är orsakad av människan. 38 % anser att klimatförändringen är i ganska stor omfattning är orsakad av människan. Om man tittar på mycket + ganska stor omfattning så är det 86 % som tror att människan är orsak till klimatförändringen.
Nästan var fjärde svensk (23 %) är mycket orolig för klimatförändringen. 43 % är ganska oroliga. Det är endast 5 % som inte alls är oroliga.  …

55% av svenskarna vill att bensinskatten skall sänkas

29 maj, 2019

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1119 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 16 – 22 maj 2019.
Mer än varannan (55 %) svensk anser att bensinskatten bör sänkas. Inte helt förvånande är stödet för en skattesänkning störst bland de som har tillgång till bil, bland dem vill 61 %  sänka skatten.
(I Novus undersökning har ca 80 % av de tillfrågade tillgång till bil, vilket sannolikt är jämförbart,…