Novus på Aktiespararnas dag: Småbolagsdagen

5 juni, 2019

I måndags (den 3:e juni 2019) presenterades Novus på aktiespararnas dag: Småbolagsdagen.
Novus är ett publikt bolag noterat på Spotlight stockmarkets, det är möjligt för vem som helst att köpa aktier i bolaget, och då få vara en del av Novus fantastiska resa.
Länk till Novus sida på Avanza
Där Novus VD presenterade bolaget utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bredden Novus har. Politik är bara en mycket liten del av bolagets verksamhet, men ett mycket viktigt skyltfönster för metodik och kännedom.…

66 % är mycket eller ganska oroliga för klimatförändringen

4 juni, 2019

Sammanfattning
Nästan varannan svensk (48 %) tror att klimatförändringen i mycket stor omfattning är orsakad av människan. 38 % anser att klimatförändringen är i ganska stor omfattning är orsakad av människan. Om man tittar på mycket + ganska stor omfattning så är det 86 % som tror att människan är orsak till klimatförändringen.
Nästan var fjärde svensk (23 %) är mycket orolig för klimatförändringen. 43 % är ganska oroliga. Det är endast 5 % som inte alls är oroliga.  …

55% av svenskarna vill att bensinskatten skall sänkas

29 maj, 2019

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1119 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 16 – 22 maj 2019.
Mer än varannan (55 %) svensk anser att bensinskatten bör sänkas. Inte helt förvånande är stödet för en skattesänkning störst bland de som har tillgång till bil, bland dem vill 61 %  sänka skatten.
(I Novus undersökning har ca 80 % av de tillfrågade tillgång till bil, vilket sannolikt är jämförbart,…

Vilka är egentligen telefonundersökningar? Kommentar tre på SOM chefens inlägg

2 april, 2019

Inlägg nummer tre om SOM chefens blogginlägg som var så konstigt. Jag var tvungen att börja i ifrågasättandet av Novus som var så uppenbart att det inte gick att ignorera, men det stannar inte där då konstigheterna i blogginlägget var så många.
Vill du läsa de tidigare så finns de här_
Inlägg ett: Vad håller SOM chefen på med?
Inlägg två: Tror man att det inte är på riktigt?
I detta inlägg tar jag nog upp den största generella frågan.…

Kan utseendet på en fråga med ett öppet svarsalternativ påverka frågans resultat?

29 mars, 2019

Kan utseendet på en fråga med ett öppet svarsalternativ påverka frågans resultat?
Novus verkar i en förtroendebransch där det är av största vikt att resultaten är korrekta och användbara.
Det här inlägget handlar dock inte om varför man ska använda slumpmässigt rekryterade paneler eller varför man inte ska använda självrekryterade paneler där felmarginal inte kan beräknas. Inte heller handlar det om vikten av att inte ställa ledande frågor eller vad som händer med kvaliteten i svaren vid för långa undersökningar.…