Arkiv 2019

Hot och våld mot Sveriges poliser ökar

17 oktober, 2019

Novus har tillsammans med Polisförbundet intervjuat drygt 2900 poliser där man kartlagt polisernas arbetssituation. Resultaten visar bland annat att polisens utsatthet för hot och våld ökat de senaste två åren. Hälften av de yrkesverksamma poliserna som deltagit i undersökningen svarar att våldet mot polisen har...

Läs mer

Novus årsredovisning 2018.07.01 – 2019.06.30

10 oktober, 2019

Fokus på investeringar  2018/2019 för att stärka Novus framtid och kompetens. ”Vi arbetar med att forma en ny undersökningsbransch där vi går tillbaka till den värdefulla kunskap som riktiga undersökningar kan leverera. Så här långt har det varit framgångsrikt, vi kan anställa fler och får...

Läs mer

Drygt 1,2 miljoner svenskar har utsatts för cyberbrott

3 oktober, 2019

Enligt en färsk undersökning om cyberbrott, beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ser vi att drygt 1,2 miljoner svenskar någon gång har utsatts för cyberbrott. När vi tittar närmare på resultatet ser vi också att nästan var tredje person oroar sig för...

Läs mer

Nya möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänhet och specifika målgrupper

27 september, 2019

Novus lanserar nu flera omnibussundersökningar riktade mot nischade målgrupper, där olika uppdragsgivare delar på kostnaderna för en undersökning. Novus har under en längre tid sett ett ökat behov från våra kunder att snabbt, kostnadseffektivt OCH med bibehållen kvalitet kunna nå allmänheten eller mer specifika...

Läs mer