Arkiv 2019

Svenskarnas uppkopplade liv och undersökningar

7 juni, 2019

Användandet av smartphone har klivit rakt in i våra liv och förändrat vårt beteende.

Andelen som besvarar webbundersökningar i sin mobiltelefon har ökat markant de senaste 10 åren. 2011 var det 4% och idag är det 55% som besvarar Novus webbundersökningar i mobiltelefonen. Vid undersökningar i samband med storhelger som exempelvis påsken är det över 60% som besvarar webbundersökningarna i mobiltelefonen.

Det har därför varit viktigt att anpassa sig utifrån denna nya verklighet. Många företag i undersökningsbranschen har därför anpassat sin layout på undersökningsformulären till mobiltelefonvänligt format. Detta har även Novus gjort. Vi insåg dock att detta inte var tillräckligt och till skillnad från många andra företag i branschen anpassade vi även undersökningarnas längd till denna nya verklighet. Om man vill samla in tillförlitliga data via mobil kan inte undersökningarna vara 10 – 25 minuter långa.

Novus använder sig av ”kaffekoppsmetoden”, d.v.s. det ska inte ta längre tid att besvara en undersökning än det tar att dricka en kopp kaffe. Novus undersökningar är därför endast i undantagsfall längre än 5 – 6 minuter.

Nästan alla besvarar Novus webbundersökningar hemifrån och/eller från jobbet/skolan. Endast 5% besvarar våra webbundersökningar från en annan plats, till exempel på resa.

Är du även intresserad av hur fördelningen ser ut mellan Iphone och Android kan du maila till mikael.ohlsson@novus.se

 

Mikael Ohlsson / Kvalitetsansvarig på Novus

Novus: Svenskarnas syn på minskad bilkörning och flygning för att minska klimatförändringen

5 juni, 2019

Vi vet att en klar majoritet är orolig för klimatförändringen 66 % är mycket eller ganska oroliga, samt att det endast är två procent som inte tror det är en klimatförändring. Så det är ingen tvekan om att medvetenheten om det stora problemet finns. (Novus 20190604) Länk till undersökningen

Anser svenska folket att minskad bilkörning eller flygning i Sverige är ett effektivt sätt att minska klimatförändringen? Det talas mycket om just bilens och flygets utsläppen och att det är viktigt för miljön, lite oklart ibland om det är närmiljön eller klimatet, vad tror svenskarna om detta. Tror man att det hjälper för att minska klimatförändringen?

I undersökningen fick man ta ställning till hur väl man instämmer i följande påstående:

Man ser en tydlig skillnad mellan de som har tillgång bill bil och de som inte har det kring synen på bilkörning i Sverige och dess klimat. De som har tillgång till bil är det ungefär lika många som anser att det har en inverkan som de som inte anser det.

Samma skillnader finns inte i samma omfattning kring inrikesflyget. Men de som inte har tillgång till bil anser i högre grad att även inrikesflyget har en påverkan på klimatet. Det är också intressant att andelen som väger mellan att instämma och inte instämma är färre kring flyget. Det fler som har en åsikt kring flygets inverkan.

Men frågan är nog egentligen vilka som har rätt. Det kan nog egentligen inte svenskarna svara på. Är minskad bilkörning och inrikesflyg ett effektivt sätt att minska klimatförändringen? Är det effektivt i faktiska tal? Är det effektivt att vara ett föregångsland? Ja detta debatteras hela tiden. Men nu vet vi i alla fall lite mer var svenskarna står i frågan idag. Vi vet nu att en klar majoritet är orolig för klimatförändringen, att fyra av 10 anser att minskad bilkörning i Sverige är effektivt för att minska klimatförändringen. Fler anser att minskat flygande är det. Men också att det blir lite mer komplicerat när man tittar på frågorna, då många inte kan svara. Det är sannolikt en fråga om bristande överblick, samt en konflikt kring den personliga vardagen och den globala frågan.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1119 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 16 – 22 maj 2019.

Se rapporten för mer information och nedbrytningar.
Rapporten kan laddas ned här: Rapport Novus bil och flyg

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Novus på Aktiespararnas dag: Småbolagsdagen

5 juni, 2019

I måndags (den 3:e juni 2019) presenterades Novus på aktiespararnas dag: Småbolagsdagen.

Novus är ett publikt bolag noterat på Spotlight stockmarkets, det är möjligt för vem som helst att köpa aktier i bolaget, och då få vara en del av Novus fantastiska resa.

Länk till Novus sida på Avanza

Där Novus VD presenterade bolaget utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bredden Novus har. Politik är bara en mycket liten del av bolagets verksamhet, men ett mycket viktigt skyltfönster för metodik och kännedom.

Novus genomför ca 800 undersökningar om året, inom alla branscher, privat, offentligt, organisationer och politik.

Se filmen nedan för att se VD Torbjörn Sjöströms presentation den dagen:

På plats där hade också aktiespararna en intervju med Torbjörn, denna finns inspelad här:

 

66 % är mycket eller ganska oroliga för klimatförändringen

4 juni, 2019
Sammanfattning

Nästan varannan svensk (48 %) tror att klimatförändringen i mycket stor omfattning är orsakad av människan. 38 % anser att klimatförändringen är i ganska stor omfattning är orsakad av människan. Om man tittar på mycket + ganska stor omfattning så är det 86 % som tror att människan är orsak till klimatförändringen.

Nästan var fjärde svensk (23 %) är mycket orolig för klimatförändringen. 43 % är ganska oroliga. Det är endast 5 % som inte alls är oroliga.  Det finns lite skillnader i utbildning och ålder. Högre utbildning och man tror mer på klimatförändringen och är oroligare. Yngre tror på och oroar sig i högre omfattning.

Om vi tittar på andelen s.k. klimatskeptiker är det mycket få. 2 % av svenskarna tror inte det är någon klimatförändring. 5 % är inte alls oroliga. Det finns en överrepresentation bland SDs sympatisörer. Men även där tror en majoritet på att människan är orsaken till den, och oroar sig ganska mycket. Dock signifikant mindre än övriga partiers sympatisörer. LO väljare utmärker sig också genom att vara mindre övertygade och mindre oroliga.

Men överlag är det en stor övertygelse och en mycket eller ganska stor oro för klimatförändringarna.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1119 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 16 – 22 maj 2019.

Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

Ladda ned rapporten här: Rapport Novus Klimatoro

55% av svenskarna vill att bensinskatten skall sänkas

29 maj, 2019

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1119 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 16 – 22 maj 2019.

Mer än varannan (55 %) svensk anser att bensinskatten bör sänkas. Inte helt förvånande är stödet för en skattesänkning störst bland de som har tillgång till bil, bland dem vill 61 %  sänka skatten.

(I Novus undersökning har ca 80 % av de tillfrågade tillgång till bil, vilket sannolikt är jämförbart, för personer utan körkort svarar sannolikt inte att de har tillgång till bil, trots att det kan finnas en bil i hushållet).

Flest vill också sänka skatten utanför storstäderna och bland de med lägre inkomster. I mindre städer är det 62 % som vill sänka skatten. Men stödet är också stort i storstadsregionerna där en majoritet 51 % vill sänka skatten.

Tittar vi på Stockholm isolerat är stödet för en skattesänkning lägre, men även där är det nästan varannan som vill sänka den, 47 %, så även i Stockholm är det ett större stöd för att sänka än att behålla skatten som den är eller höja den. Det är också sannolikt flest som saknar bil i Stockholm, vilket ökar gruppen som vill höja skatten.

Läs mer i rapporten här: Rapport_Novus bensinskatt 20190528