Arkiv 2013

Gapminder – The Ignorance Survey

25 december, 2013

Novus genomför och utvecklar en större studie tillsammans med Gapminder i syfte att kartlägga kunskapsnivån om globala frågor. Gapminder vill få en ökad förståelse av hur utbredd okunskapen är hos allmänheten om de stora globala förändringarna, särskilt beträffande storleksordning och förändringstakt. Vi har gjort studier...

Läs mer

Gapminder – The Ignorance Survey

10 december, 2013

CNN publicerade idag Gapminder och Novus amerikanska undersökning i project Ignorance. Nyheten var en av de mest lästa under stora delar av dagen Novus utvecklar och genomför en större studie tillsammans Gapminder i syfte att kartlägga allmänhetens kunskapsnivå om de viktigaste globala trenderna. Vi har...

Läs mer

TV4 Skolan, 81% anser att Staten bör ha huvudansvaret

10 december, 2013

Novus har på uppdrag av TV4 genomfört en undersökning för att få reda på svenska folkets syn på vem som bör ha huvudansvaret för den svenska grundskolan Tycker du att staten eller kommunen har huvudansvaret för hur skolan fungerar idag?     Partisympati             Totalt M S MP SD M+FP+C+KD S+V+MP Staten 58% 56% 58% 62% 59% 55% 61% Kommunen 37% 40% 39% 29% 39% 42% 34% Vet ej 5% 3% 3% 9% 2% 4% 5% Redan idag anser 58%...

Läs mer

Regeringsfrågan fortfarande viktig

18 november, 2013

Undersökningen genomfördes genom webundersökning i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 1 – 7 november 2013. De historiska mätningarna som jämförs med är: 13 juni – 19 juni 2013 (18-79 år 1000 intervjuer) samt 7-12 Juni...

Läs mer