Tack för din medverkan!

Har du frågor om undersökningen?

Har du frågor som rör förståelsen av frågorna i enkäten så kontakta Folkhälsomyndigheten genom att skicka e-post: tommy.eriksson@folkhalsomyndigheten.se eller ringa: 010-205 21 51.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

På Folkhälsomyndighetens webbsida www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention finns mer information om myndighetens ansvar, enligt instruktioner från regeringen, att verka för nationell samordning, kunskapsuppbyggnad samt uppföljning vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar för ökad sexuell och reproduktiv hälsa och möjligheten att tillgodogöra sig rättigheter för individen.

Mer information om sexuell och reproduktiv hälsa finns på www.1177.se som är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård för hela landet. De erbjuder sjukvårdsrådgivning, information och e-tjänster. De finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt. Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

Kvinnofridslinjen, www.kvinnofridslinjen.se med tfn: 020-50 50 50, är en nationell stödtelefon för dem som utsatts för hot och våld. Linjen har öppet dygnet runt och det är gratis att ringa oavsett var du bor i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen. De har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

Behöver du ett stödjande samtal?

Om enkätens frågeområden väcker ett behov av att prata med en professionell person i ett enskilt stödjande samtal kan du ringa Nationella Hjälplinjen på tfn: 0771-22 00 60, telefontid alla dagar, mellan klockan 13.00 och 22.00. Bakom Nationella Hjälplinjen står alla landsting och regioner genom organisationen 1177. Via hjälplinjen kan du få råd om hur du kan söka vidare för att få rätt hjälp. Stödsamtalet är kostnadsfritt.