Mjuka_varden

När du gör en undersökning är siffrorna du får fram bara just siffror. Det är först när du ser människorna bakom siffrorna som det hela börjar bli intressant. Vilka motiv och drivkrafter finns bakom deras svar? Då blir en undersökning riktigt relevant och ger dig en affärsstrategisk nytta.

 

Hur säkerställer du att du får ett relevant svar? Genom att ställa rätt fråga!

Självklart krävs en hel del statiska grundregler och ett skickligt hantverk för att få fram ett tillförlitligt svar, men det gäller också att verkligen ställa de rätta frågorna. Vad vill du egentligen ta reda på, och varför?

Hur sanningsenlig är undersökningen?

Det finns ingen absolut sanning när man jobbar undersökningar. Däremot ska man alltid eftersträva att komma så nära sanningen som möjligt. Då gäller det att se till att urvalet av testpersoner speglar din målgrupp, att frågorna formuleras korrekt och att panelen i fråga hanteras enligt normerna.

Vilka verktyg passar bäst för dina undersökningar?

Det finns inget självklart svar på den frågan. Ibland passar traditionell undersökning och analys bäst, ibland att samla in information med hjälp av den senaste tekniken. Oftast krävs en kombination av de båda för att passa just din situation. En sak är säker: med vår erfarenhet och vårt kunnande i kombination med nya, moderna verktyg och genuint intresse kommer vi alldeles säkert kunna genomföra en undersökning och analys som passar just era behov.

Vi tar fram mjuka värden bakom hårda siffror.

Vill du ha undersökningar som inte bara ger dig statistik utan en inblick i hur människorna bakom siffrorna verkligen tänker? Hör av dig till oss så berättar vi mer och visar tidigare case.