Ekot/Novus Poll of Polls

Svensk Väljaropinion, Sveriges poll of polls, är ett väljarindex som Novus sammanställer och publiceras i Sveriges Radio Ekot. Indexet presenteras en gång i månaden och sammanställs på intervjuer genomförda den senaste månaden.

 

Svensk Valjaropinion Maj 2016

Svensk väljaropinion är ett väljarindex sammanställt av Novus och publiceras i Ekot. Resultaten från Demoskop, Novus, Sifo och Ipsos (före detta Synovate) vägs samman. En metod som internationellt brukar kallas poll of polls.

Förutsättningen för att en undersökning skall vara med i Svensk Väljaropinion är:

  • Att man genomför en undersökning som ger svar på vad man skulle rösta om det vore val idag baserat på ett sannolikhetsurval. Självrekryterade undersökningar är inte med.
  • Att undersökningen genomförs regelbundet, man bör publicera varje månad (förutom sommarmånaden)
  • Att man är ett väletablerat undersökningsföretag

Resultaten i publicerade mätningar vägs samman efter antalet intervjuer i respektive undersökning.

I de fall intervjuperioden går över en datumgräns delas resultatet utifrån ett antagande om att intervjuerna är jämnt fördelade under den redovisade intervjuperioden.

Vill du ta del av Ekot/Novus Svensk Väljaropinion direkt varje månad? Skicka ditt namn och mailadress till oss:
info@novus.se