Ekot/Novus Poll of Polls

Svensk Väljaropinion, Sveriges poll of polls, är ett väljarindex som Novus sammanställer och publiceras i Sveriges Radio Ekot. Indexet presenteras en gång i månaden och sammanställs på intervjuer genomförda den senaste månaden.

Svensk Valjaropinion Juni 2016

 

Denna månad är annorlunda än tidigare, dock precis som de senaste månaderna ingår endast Novus, Sifo, Ipsos och Demoskop. Ipsos har i och med juni månad övergått till en blandad metod som egentligen innebär två mätningar som presenteras sammanslaget, vilket inte är i linje med övriga väljarbarometrar som i dagsläget presenteras i SVO. Ipsos väljer i samband med övergången även att inte presentera felmarginaler som används för att se osäkerheten i mätningen. Ipsos har även övergått till heltalsredovisning. I sammanställning har vi dock räknat ut resultatet med en decimal då de redovisar förändringen med decimal från föregående mätning. Egentligen innebär denna förändring att Ipsos knappt bör vara med i denna sammanställning, men då tiden är knapp och frågetecknen är många låter vi dem ändå vara med i juni. Däremot krävs en diskussion kring detta framöver och risken är stor att deras mätning avviker för mycket mot övrigas för att kunna ingå anser vi i nuläget.

 

Svensk väljaropinion är ett väljarindex sammanställt av Novus och publiceras i Ekot. Resultaten från Demoskop, Novus, Sifo och Ipsos (före detta Synovate) vägs samman. En metod som internationellt brukar kallas poll of polls.

Förutsättningen för att en undersökning skall vara med i Svensk Väljaropinion är:

  • Att man genomför en undersökning som ger svar på vad man skulle rösta om det vore val idag baserat på ett sannolikhetsurval. Självrekryterade undersökningar är inte med.
  • Att undersökningen genomförs regelbundet, man bör publicera varje månad (förutom sommarmånaden)
  • Att man är ett väletablerat undersökningsföretag

Resultaten i publicerade mätningar vägs samman efter antalet intervjuer i respektive undersökning.

I de fall intervjuperioden går över en datumgräns delas resultatet utifrån ett antagande om att intervjuerna är jämnt fördelade under den redovisade intervjuperioden.

Vill du ta del av Ekot/Novus Svensk Väljaropinion direkt varje månad? Skicka ditt namn och mailadress till oss:
info@novus.se