Ekot/Novus Poll of Polls

Svensk Väljaropinion, Sveriges poll of polls, är ett väljarindex som Novus sammanställer och publiceras i Sveriges Radio Ekot. Indexet presenteras en gång i månaden och sammanställs på intervjuer genomförda den senaste månaden.

Klicka på länken nedan för att komma direkt till Ekots nyhetssajt med klickbara diagram över väljaropinionens utveckling.

Ekots nyhetsssajt

Svensk Valjaropinion April 2016

Svensk väljaropinion är ett väljarindex sammanställt av Novus och publiceras i Ekot. Resultaten från Demoskop, Novus, Sifo och Ipsos (före detta Synovate) vägs samman. En metod som internationellt brukar kallas poll of polls.

Förutsättningen för att en undersökning skall vara med i Svensk Väljaropinion är:

  • Att man genomför en undersökning som ger svar på vad man skulle rösta om det vore val idag baserat på ett sannolikhetsurval. Självrekryterade undersökningar är inte med.
  • Att undersökningen genomförs regelbundet, man bör publicera varje månad (förutom sommarmånaden)
  • Att man är ett väletablerat undersökningsföretag

Resultaten i publicerade mätningar vägs samman efter antalet intervjuer i respektive undersökning.

I de fall intervjuperioden går över en datumgräns delas resultatet utifrån ett antagande om att intervjuerna är jämnt fördelade under den redovisade intervjuperioden.

Vill du ta del av Ekot/Novus Svensk Väljaropinion direkt varje månad? Skicka ditt namn och mailadress till oss:
info@novus.se