TV4/Novus Väljarbarometer

TV4/Novus Väljarbarometer ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. Målgrupp för undersökningen är svenska väljare. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. Novus sammanställer normalt en mätning per månad.

Undersökningen

Undersökningen genomförs inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus. Urvalet för undersökningen är baserat på telefonnummer. Både fasta telefoner och mobilnummer ingår. Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder och valt parti i föregående val. Andel osäkra är de som inte vet vilket parti de skulle rösta på. Varje mätning omfattar minst 2 000 intervjuer.

Novus Opinion följer i undersökningen den dominerande frågemodellen för svenska väljarundersökningar.

Vi ställer först frågan: - Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag?

Om intervjupersonen inte uppger ett parti får de följdfrågan: - Vilket håll lutar det åt att du skulle rösta om det vore riksdagsval idag?

Om de fortfarande inte har uppgett ett parti får de följdfrågan: - Vilket parti tycker du är minst dåligt i rikspolitiken?

I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att få fram fördelningen av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.