Omnibus

Bussundersökningar har samma logik som bussar i kollektivtrafiken; om flera delar på kostnaderna går priset ner. Förutsättningarna är desamma som vid Novus Sverigebuss. Fler kunder på kostnaden för undersökningen och den går ut varje torsdag, med leverans efterföljande vecka. Kunderna ställer allt från enstaka frågor upp till ett tiotal.

 

Sverigebussen

Intervjuer med svenska folket. Ett kraftfullt och effektivt verktyg för att nå ut.

 • Rikstäckande urval
 • 18-79 år
 • Intervjuer varje vecka
 • 1 000 intervjuer per vecka
 • Bakgrundsfrågor: kön, ålder, region, ortstyp, parti. (Ytterligare bakgrundsfrågor kan inkluderas)
 • Snabb hantering
 • Kort framförhållning
 • Kort rapport i PowerPoint
 • Tabeller med detaljresultat

Storstadsbuss (NYHET)

Samma förutsättningar som sverigebussen men med fokust på storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Med storstadsbussen så kan du som kund fokusera på målgruppen i just storstadsregionerna.

 • Stockholm, Malmö, Göteborg
 • 18-79 år
 • Intervjuer varje vecka
 • 1 000 intervjuer per vecka
 • Bakgrundsfrågor: kön, ålder, region, ortstyp, parti. (Ytterligare bakgrundsfrågor kan inkluderas)
 • Snabb hantering
 • Kort framförhållning
 • Kort rapport i PowerPoint
 • Tabeller med detaljresultat

Stockholmsbuss (NYHET)

Samma förutsättningar som sverigebussen men med fokust på Stockholmsregionen. Är er målgrupp enbart Stockholm så är Stockholmsbussen perfekt för er att använda för att snabbt och kostnadseffektivt få ett tillförlitligt svar.

 • Centrala, södra och norra Stockholm
 • 18-79 år
 • Intervjuer varje vecka
 • 1 000 intervjuer per vecka (möjlighet att få 500 intervjuer)
 • Bakgrundsfrågor: kön, ålder, region, ortstyp, parti. (Ytterligare bakgrundsfrågor kan inkluderas)
 • Snabb hantering
 • Kort framförhållning
 • Kort rapport i PowerPoint
 • Tabeller med detaljresultat