Undersokning

Novus är ett undersökningsföretag som startade 2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

 

Novus har sitt kontor på Saltmätargatan 7 i Stockholm.

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Aktietorget i Stockholm.