Klimatfrågan allt viktigare i valrörelsen

10 augusti, 2018

Novus undersöker regelbundet vilka politiska frågor som väljarna anser är de viktigaste. Den senaste undersökningen  visar att sjukvårdsfrågan är fortsatt i topp som den viktigaste politiska frågan (61%) följt av invandring/integration (54%) och skola och utbildning (52%). Jämfört med undersökning i juni ser vi en...

Läs mer

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar

12 juni, 2018

Novus genomför årligen på uppdrag av Företagarna Småföretagsbarometern som är en undersökning med 4000 småföretagare med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern är i en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna. Dessutom undersöks vilka...

Läs mer

Sjukvård fortsatt väljarnas viktigaste politiska fråga

3 juni, 2018

Novus genomfört regelbundet undersökningar om väljarnas viktigaste fråga. Vanligtvis görs denna undersökning genom att respondenterna får kryssa i ett fritt antal frågor på en lista med 29 olika sakfrågor. Någon gång per år görs denna undersökning dock helt utan fasta alternativ och att respondenten...

Läs mer

Ny ekonomisk överblick på Novus hemsida

28 maj, 2018

Sidan finns på Novus hemsida här: https://novus.se/for-investerare/ekonomisk-historik/ Där kan man som aktieägare lite lättare se Novus ekonomiska utveckling och även en kommentar om de senaste publicerade resultatet för Novus. I dagsläget efter kvartal 3. Syftet är att skapa en lite bättre överblick. Men denna gång är...

Läs mer

Svenska folket vill turista i norr

28 maj, 2018

Novus har på uppdrag av Svenska Turistföreningen genomfört en undersökningen om hur och var svenskar helst vill semestra i sommar. Resultatet av undersökningen visar bland annat att 3 av 4 helst vill semestra i Sverige. Vad vill man då helst göra på sin sommarsemester?...

Läs mer