Ekonomiska rapporter

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stockmarket i Stockholm. Våra ekonomiska rapporter är också publicerade och tillgängliga via Spotlight Stockmarket hemsida.

Följ länken för att komma till Spotlight Stockmarket